Ja estan disponibles les presentacions de les taules rodones  “Experiència del pacient per la millora assistencial: de moda a realitat”,i “Construint capacitat de millorar” de la XXIII Jornada de la SCQA.

Primera Taula Rodona “Experiència del pacient per la millora assistencial: de moda a realitat”

Experiencia del paciente: Del “Qué te pasa” al “Qué te importa” – Glòria Galvez

“Com la incorporació de la veu de pacient ens ajuda a millorar la qualitat assistencial. Parlem d’impacte” – Mercè Jabalera

L’experiència del pacient als hospitals de l’Institut Català de la Salut – Marga García

Incorporando la voz del paciente en la evaluación en salud mental. Presentación final de resultados – Depresión y Esquizofrenia – Lluis San

L’experiència del Pacient amb insuficiència cardíaca – Bárbara Giménez Serrano

Experiència del pacient pal.liatiu en un centre d’atenció intermèdia – Neus Camañes

Segona Taula Rodona “Construint capacitat de millorar”

Resultats basats en Valor a Catalunya – Yolima Cossio Gil

Simulació avançada en QiSP a l’Atenció Primària – Ariadna Mas i Casals

Cronicitat integrada. Gestió coordinada d´atenció entre Res. Geriàtriques i EAP. Blanes-Tordera 2017-2020 – Leonardo Heredia

Compra basada en valor i resultats – Rossana Alessandrello

Multiresistència bacteriana i PROA “Projecte P-ILEHRDA” – Alfredo Jover Sáenz

Transformació LEAN al CSAPG – Olga Farré Lladó

Disposeu de més informació, ressenyes i galeries de fotos de la XXIII Jornada de la SCQA als següents enllaços:

XXIII Jornada de la SCQA: De processos a resultats. Quant hem avançat en Qualitat assistencial
Taula de millors comunicacions a premi de la XXIII Jornada de la SCQA
BBDD de tots els treballs presentats a la XXIII Jornada de la SCQA
Èxit de la XXIII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial celebrada a Vilanova i la Geltrú