BBDD DE TOTS ELS TREBALLS PRESENTATS

Aquí podràs trobar les aportacions que els nostres socis i sòcies han fet en diferents congressos i Jornades en relació amb la Qualitat Assistencial.
Si vols que el teu abstract formi part d’aquesta base de dades de la SCQA , ens el pots enviar en format PDF, amb les teves dades a la direcció info@scqa.cat, fent constar el nom del congrés o jornada, títol, autors i àrea temàtica.

 

Indica la Jornada de la qual vols cercar les comunicacions
Indica l'àrea temàtica que vols cercar
Selecciona una opció
Icona JornadaData/Any de la JornadaTítolAutorInstitucióÀrea temàticaParaules ClauPoster
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Implementació de les metodologies Design Thinking i Lean Healthcare per el disseny d'un nou circuit d'atenció en urgències del pacient amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) en un hospital terciari. Pérez Matas, Angeles 1; Ruiz Iglesias, Jerónimo 1; Sanchez Cabrera, Rosa Maria 1; Herrera Rodriguez, Maria Veronica 1; Dominguez Rubio, Raul 1; Garcia Garcia, Vanesa 1; Martin Rodriguez, Sandra 1; Matellan Bausili, Leire 1; Lasheras Naharro, Silvia 1; S 1 Hospital Universitàri de Bellvitge Experiència de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.1-Angeles-Perez-Matas.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Impacte de la saturació dels serveis d'urgències en la qualitat assistencial J Molero-Calafell 1; M Comas 1; L Domingo 1; M Sala 1; X Castells 1 1 Hospital del Mar, Barcelona Seguretat de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.4-Javier-Molero.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Infección quirúrgica. Indicador de calidad en la cirugía electiva colorrectal. Xavier Pérez Martí, Alejando Serrano escobedo 1; Jessica Gonzales Stuva 1; Esther Rubio Moreno 1; MªJosé Toribio Troyano 1; Luis Ibáñez González 1; Alejando Rodríguez Molinero 1 1 Hospital residencia Sant Camil CSAPG Seguretat de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.3-Alejandro-Serrano.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Resultats d'un model d'auditories internes del sistema de gestió de la qualitat en una organització monogràfica i multicèntrica. Ester González-Muñoz 1; Sara Ela-Aguilar 1; Elba Beas-Alba 1; Tarsila Ferro Garcia 1 1 Institut Català d'Oncologia Innovació organitzativa a l'entorn de la salut https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.6-Ester-Gonzalez.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA MILLORA DE L'ORGANITZACIÓ DEL CIRCUIT D'ANALÍTIQUES A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA ANNA VILA SANS 1; RAQUEL TENA RODRÍGUEZ 1; NOEMÍ CASAGRAN SUREDA 1; JUDIT LLENAS MOURE 1 1 EAP SANT FELIU DE GUÍXOLS Innovació organitzativa a l'entorn de la salut https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.5-Anna-Vila.pdf