PARTICIPA! ENVIAMENT D’ARTICLES

La SCQA, a través del seu blog, pretén donar veu al soci de la societat i a tots aquells professionals que estiguin directa o indirectament relacionats i motivats per la qualitat en totes les seves dimensions. Per aquest motiu des de la SCQA es vol potenciar la publicació de continguts sobre “qualitat” en distints formats: en forma d’article científic, resums monogràfics o textos del tipus “editorial” que reflecteixen l’opinió o la reflexió sobre algun tema determinat.

NORMATIVA D’ENVIAMENT D’ARTICLES

Feu clic als quadres per a desplegar l’informació

 
BLANK
NORMES EDITORIALS, PRINCIPIS ÈTICS I LEGALS PER A L’ENVIAMENT DE DOCUMENTS
 • 1. Normes d’estil: d’acord a les Normes de Vancouver (veure guia d’estil de la RECA: http://www.elsevier.es/ficheros/NormOrga/256normas.pdf)
 • 2. Temàtiques: versarà sobre qualitat o amb aspectes justificadament relacionats (veure les categories descrites a continuació)
 • 3. Continguts:
  1. Es podran enviar en llengua catalana o castellana, als quals se’ls hi es passarà un corrector ortogràfic català o castellà.
  2. Es podran enviar documents que hagin estat presentats en altres fòrums com congressos, jornades o xerrades, entre d’altres.
  3. El comitè editorial retornarà als seus autors aquells continguts que per la temàtica o el text enviat, a criteri del comitè, siguin inadequats o no adients a les normes descrites.
  4. La SCQA no es fa responsable de les opinions, imatges, textos i treballs dels autors que seran responsables legals del seu contingut.
  5. Els continguts hauran de ser originals de l’autor/a que els envia, i en els casos que els documents remesos hagin estat publicats anteriorment en alguna revista, els autors seran responsables d’obtenir els oportuns permisos de reproducció de l’editorial publicadora si s’escau, així mateix per material (text, taules o figures) d’altres autors, sol·licitant-los tant a l’autor com a la editorial que ha publicat aquest si fos el cas, i s’haurà de fer constar expressament la font.
  6. Els continguts es redactaran als espais ubicats al formulari complimentant les dades sol·licitades. Si es reprodueixen fotografies o dades relacionades amb persones, aquestes no han de ser identificatives del subjecte, excepte que es disposi de l’autorització expressa per escrit de la persona fotografiada (especificant l’ús que se’n farà de la imatge). L’enviament de taules, figures, imatges i organigrames es farà en format JPG, JPEG, TIF, TIFF ó GIF i resolució 300 ppp, al correu propi de contacte de la SCQA del blog.
 • 4. Dades personals:
  1. L’autor/a remetent signarà amb els seus nom i cognoms, en cap cas amb pseudònim, i serà responsable de l’obtenció del consentiment de tots els autors signants per figurar i per publicar els treballs al blog de la SCQA i a qualsevol revista, memòria o resum que aquesta societat faci. La SCQA declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que es publiquin al blog.
  2. Les dades de caràcter personal que es demanen seran tractats en un fitxer del que és titular la SCQA amb la finalitat de gestionar la publicació del document redactat per l’autor remitent. Llevat que s’indiqui el contrari, en enviar el document, s’autoritza expressament que les seves dades relatives a nom, cognoms i correu electrònic siguin publicats al blog amb la finalitat que es conegui l’autoria de l’article i que els lectors es puguin comunicar amb vostè.
 • 5. Ús dels continguts:
  1. Els treballs publicats per la SCQA es podran reproduir amb posterioritat, amb la pertinent menció del blog de la SCQA.
 • 6. Enviament de documents:
  1. Per enviar més d’un document cal enviar el primer document, tancar l’aplicació i tornar a entrar a l’adreça que s’adjunta, continuant amb el segon document, i així successivament.
  2. L’enviament de documents suposa l’acceptació d’aquestes normes de publicació per part de l’autor/a remetent.
CATEGORIES
Tots els documents han d’estar relacionats amb experiències, opinions o reflexions dels professionals sobre Qualitat en temàtiques (tant assistencials com no assistencials) que a tall d’exemple s’agruparien en:
 • Lideratge
 • Estratègia
 • Persones
 • Aliances i recursos
 • Processos
 • Resultats
 • Seguretat del Pacient

FORMULARI D’ENVIAMENT D’ARTICLES

BLANK
OBRIR EL FORMULARI

Atenció: el contingut del document no ha de superar les 1250 paraules (2 fulls A4)
Un arterist (*) indica camp obligatori

(per exemple: Hospital de... Institució....)
(per exemple: servei de medicina interna, direcció de qualitat, secció d'urologia...)
Utilitzeu, sempre, l'apartat de "DISCUSIÓ" per incloure-hi tot el text
Màxim orientatiu: 24 paraules
Màxim orientatiu: 75 paraules
Màxim orientatiu: 75 paraules
Màxim orientatiu: 300 paraules
Màxim orientatiu: 300 paraules
Màxim orientatiu: 300 paraules
Màxim orientatiu: 100 paraules (màxim 4 cites bibliogràfiques)
Permetrà categoritzar la comunicació i agrupar-la amb altres per temàtica
"A la SCQA, tractem l'informació facilitada per tal gestionar la seva sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre és mantingui la relació contractual o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. Te dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o sol·licitar la seva supressió dirigint-se per escrit a info@scqa.cat"