Feeds de la SCQA

SCQA Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), fòrum de coneixement i de debat científic per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris a Catalunya.