Avis legal i política de privadesa

 

Titularitat

El present avís (en endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús de el servei d’accés i utilització de la web que la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (des d’ara “SCQA“) posa a la seva disposició.

 

F. Acadèmia – SC Qualitat Assistencial (SCQA), amb CIF G-61421418, en tant que responsable de la web informa que té el seu domicili social al Carrer Major de Can Caralleu, 1-7, 08017, Barcelona. Pot contactar per mail a info@scqa.cat

 

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de les disposicions incloses en aquest Avís Legal al moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. SCQA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

 

Condicions d’accés i d’ús de la web

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. De la mateixa manera, s’haurà de mantenir la informació facilitada a SCQA actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SCQA o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web, o les dades emmagatzemats per SCQA.

SCQA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

 

Copyright i marques registrades

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

Drets de la imatge de portada pertanyents al Sr.Borja Ballbé, qui ens l’ha cedit per al nostre ús a la web.

 

Responsabilitats per danys i perjudicis

L’usuari de la web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, amb presència al web mitjançant un enllaç des del mateix, serà responsable dels danys i perjudicis que SCQA pugui patir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

 

Límit de responsabilitat

SCQA no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web. Quan això sigui raonablement possible, SCQA advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web.

SCQA no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat. SCQA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest. De la mateixa manera, SCQA, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada de sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

SCQA no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals SCQA no té cap control. En aquests supòsits SCQA no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a SCQA o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni bens o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, SCQA col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

 

Política de privadesa

Mitjançant aquest avís, SCQA informa als Usuaris de la web sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a SCQA les dades personals que li són sol·licitades per a la prestacions dels seus serveis d’informació, associació i publicació de continguts.

Responsable:

 

“En nom de L’organització tractem la informació facilitada per tal gestionar la seva sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre és mantingui la relació contractual o fins que vostè exerceixi seu dret de cancel·lació. Te dret a accedir a les seves dades, rectificar-les o sol·licitar la seva supressió dirigint-se per escrit a info@scqa.cat

 

L’usuari haurà d’omplir a els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. SCQA s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes als seus tractaments segons estableix la legislació de  protecció de dades aplicable.

SCQA adverteix a l’Usuari de la Utilització de cookies Quan l’Usuari navega per la pàgina web. Més informació a la nostra política de cookies

 

Juridiscció i legislació

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles. Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora de el present contracte, l’espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se de la mateixa als Jutjats i Tribunals pertinents.

 

reCAPTCHA

Aquest web està protegida amb reCAPTCHA i Google

Més informació sobre la Política de Privacitat i Termes d’ús de Google.