Amb més de 300 persones inscrites i una alta qualitat dels treballs presentats, la XXIII Jornada Anual de la Societat Catalana ha estat tot un èxit.

Més de 300 professionals d’arreu de Catalunya i de diferents àrees de coneixement i línies assistencials s’han reunit en la XXIII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat, organitzada amb el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf i celebrada a Vilanova i la Geltrú.

Amb el lema: De processos a resultats, quant hem avançat en qualitat assistencial, l’activitat científica pretenia presentar els darrers avenços del sistema sanitari en l’orientació de la seva activitat cap al valor de l’atenció, és a dir, fomentar el debat la reflexió i la participació dels professionals sanitaris sobre la necessitat d’orientar la nostra activitat a obtenir millors resultats, entenent per resultats la salut i qualitat de vida dels pacients, i a tenir en compte i fomentar la participació de pacients i conèixer la seva experiència amb l’atenció prestada.

L’acte inaugural ha anat a càrrec d’Hortènsia Aguado, presidenta de l’SCQA, Alfredo Garcia, subdirector del CatSalut, Olga Farré, directora assistencial del CSPAG i Olga Arnau, Il.lustrissima alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que han destacat que la jornada es presenta com un espai de treball i coneixement, on compartir projectes d’èxit amb mirada territorial i multidisciplinària, on es donen a conèixer experiències i resultats obtinguts, tot posant el focus a promoure una assistència segura i que aporti valor a la ciutadania.

El Sr. Albert Bosch, aventurer i emprenedor, ha fet una inspiradora conferència inaugural: El repte de liderar en temps complexos: Actitud i compromís, en què ha establert un paral·lelisme com a aventurer, amb les situacions incertes, complexes, incòmodes que es viuen en el sector salut i com és d’important ser capaços d’entendre-les i acceptar-les per afrontar-les de la millor manera

possible, sempre tenint molt present quin és el rumb, cap on volem anar, amb compromís i fermesa. Claredat de la visió, capacitat de dur-la a terme i comunicació, són les tres claus que l’aventurer ha destacat d’un bon lideratge:

Tot seguit a la primera Taula Rodona amb el títol: “Experiència del pacient per la millora assistencial: de moda a realitat”, moderada per Amparo Giménez, coordinadora mèdica de Qualitat i Seguretat Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, es va demostrar que la situació i els avenços assolits fan veure que més enllà d’una moda és una realitat. La Sra. Glòria Gálvez, psicòloga clínica i experta en metodologia, va presentar l’estat de la qüestió i els conceptes entorn del concepte experiència del pacient. A continuació, la Sra. Mercè Jabalera, directora de Qualitat de Sant Joan de Déu va presentar l’impacte que té en la millora de la qualitat assistencial, la incorporació de la veu del pacient, La Sra. Marga Garcia Canela, de la Direcció d’Estratègia i Qualitat de l’Institut Català de la Salut , l’experiència del pacient als Hospitals de l’ICS en la pandèmia, el Sr. Lluís San, psiquiatre Consultor Sènior, va presentar un estudi de camp , sobre com s’ha

incorporat la veu del pacient en l’avaluació de salut mental, la Sra. Bàrbara Giménez de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Sud ICS, els resultats en el pacient afecte d’insuficiència cardíaca” i finalment la Sra. Neus Camañes de l’Àrea d’atenció a la ciutadania. GiPSS-ICS, l’experiència del pacient pal·liatiu en un centre d’atenció intermèdia.

Abans de dinar, vam conèixer els 6 millors treballs presentats en format de comunicació oral , que optaven a premi. El Primer Premi, dotat de 1.000 €, assignat pel Comitè Científic de la jornada i patrocinat per CSL Vifor, ha estat pel treball “Implementació i avaluació del Programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental dels joves a partir de la proximitat al territori i la vinculació a la xarxa de salut mental”, presentat per Helena Vall Roqué, FAD-UAB. El segon premi, dotat de 500 €, assignat per votació dels assistents i patrocinat per Click-it, ha estat pel treball “Millora de l’Organització del circuit d’analítiques a l’Atenció Primària“, presentat per Anna Vila Sans, EAP Sant Feliu de Guíxols.

A primera hora de la tarda, després de dinar ha tingut lloc la segona taula rodona, amb el títol de “Construint capacitat de millorar”, moderada per M Luisa de la Puente, vocal de la Junta, hem tingut l’oportunitat de conèixer

diferents i innovadors projectes on la capacitat de millorar es construeix a base de metodologia, lideratge i avaluació. Yolima Cossio, directora de Sistemes d’Informació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha mostrat com els sistemes d’informació donen suport al treball assistencial, tot facilitant l’explotació i anàlisi d’indicadors i fent benchmaquing.

Ariadna Mas, adjunta a gerència de l’ICS, ha presentat un programa formatiu en Qualitat i Seguretat basant en simulacions mitjançant el qual s’han format molts professionals amb una avaluació del seu impacte molt positiva. Leonardo Heredia, de l’equip d’Atenció Primària de Blanes Tordera, ha explicat un projecte de coordinació assistencial a les residències geriàtriques de la zona de referència amb una millora substancial en la qualitat i eficiència de les prestacions i la satisfacció dels residents. La Sra. Olga Farré ha explicat com el treball continuat en millora de processos, utilitzant la metodologia Lean, liderat des de la direcció; però també amb la priorització dels professionals de la primera línia d’atenció, ha assolit transformar la majoria dels processos assistencial del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Alfredo Jover del Servei d’Infeccions de l’Hospital Arnau de Vilanova i director del programa PROA de l’àmbit de Lleida ha explicat

l’evolució del consum d’antibiòtics i l’impacte en la millora de la resistència antibiòtica, gràcies al treball protocol·litzat basat en evidència científica, el treball en xarxa amb tots els proveïdors assistencials del territori i el suport dels sistemes d’informació i formació continuada. Finalment, Rossana E. Alessandrello de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), va mostrar el treball dels últims anys de l’Agència de compra innovadora, apostant per projectes d’innovació tecnològica amb seguiment del seu impacte en la salut de la població i en l’eficiència dels serveis.

El lliurament dels premis i l’acte de cloenda a càrrec de Rosa M Simon, presidenta del Comitè Científic, Jordi Cuyas, president del Consell Rector del CSAPG, Conxita Martinez, Regidora d’Empresa Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Gemma Valeta, gerent de l’àmbit Metropolità Sud de la Regió Sanitària de Barcelona CatSalut, han posat el punt final a la jornada.

Aquesta ha estat una jornada marcada per les experiències innovadores, el coneixement d’alt nivells dels professionals de la salut a Catalunya, el reconeixement de la feina ben feta, el networking i la participació. Hem pogut veure que les persones assistents l’han gaudida molt, fet que ens alegra enormement, ho podeu observar a Twitter, on han compartit la seva experiència. També se n’ha fet ressò, Canal Blau, podeu veure el reportatge aquí.

Per últim, anunciar-vos que la seu de la pròxima jornada tindrà lloc a Girona i que ens hi posem a treballar amb molta il·lusió a partir d’ara mateix. De mentre, us animem a veure els treballs presentats al web de l’SCQA.

PRESENTACIONS TAULES RODONES XXIII JORNADA DE LA SCQA 2023

GALERIA DE FOTOS DE LA XXIII JORNADA DE LA SCQA 2023

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil