XXIII

Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

“De processos a resultats. Quant hem avançat en Qualitat assistencial”
8 de juny de 2023  Auditori Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú

XXIII

Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

“De processos a resultats. Quant hem avançat en Qualitat assistencial”
8 de juny de 2023  Auditori Eduard Toldrà, Vilanova i la Geltrú

Comunicacions seleccionades per a presentació oral

Base de dades de comunicacions participants

Indica la Jornada de la qual vols cercar les comunicacions
Indica l'àrea temàtica que vols cercar
Selecciona una opció
Icona JornadaData/Any de la JornadaTítolAutorInstitucióÀrea temàticaParaules ClauPoster
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Implementació de les metodologies Design Thinking i Lean Healthcare per el disseny d'un nou circuit d'atenció en urgències del pacient amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) en un hospital terciari. Pérez Matas, Angeles 1; Ruiz Iglesias, Jerónimo 1; Sanchez Cabrera, Rosa Maria 1; Herrera Rodriguez, Maria Veronica 1; Dominguez Rubio, Raul 1; Garcia Garcia, Vanesa 1; Martin Rodriguez, Sandra 1; Matellan Bausili, Leire 1; Lasheras Naharro, Silvia 1; S 1 Hospital Universitàri de Bellvitge Experiència de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.1-Angeles-Perez-Matas.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Impacte de la saturació dels serveis d'urgències en la qualitat assistencial J Molero-Calafell 1; M Comas 1; L Domingo 1; M Sala 1; X Castells 1 1 Hospital del Mar, Barcelona Seguretat de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.4-Javier-Molero.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Infección quirúrgica. Indicador de calidad en la cirugía electiva colorrectal. Xavier Pérez Martí, Alejando Serrano escobedo 1; Jessica Gonzales Stuva 1; Esther Rubio Moreno 1; MªJosé Toribio Troyano 1; Luis Ibáñez González 1; Alejando Rodríguez Molinero 1 1 Hospital residencia Sant Camil CSAPG Seguretat de pacient https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.3-Alejandro-Serrano.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA Resultats d'un model d'auditories internes del sistema de gestió de la qualitat en una organització monogràfica i multicèntrica. Ester González-Muñoz 1; Sara Ela-Aguilar 1; Elba Beas-Alba 1; Tarsila Ferro Garcia 1 1 Institut Català d'Oncologia Innovació organitzativa a l'entorn de la salut https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.6-Ester-Gonzalez.pdf
2023 - XXIII Jornada de la SCQA MILLORA DE L'ORGANITZACIÓ DEL CIRCUIT D'ANALÍTIQUES A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA ANNA VILA SANS 1; RAQUEL TENA RODRÍGUEZ 1; NOEMÍ CASAGRAN SUREDA 1; JUDIT LLENAS MOURE 1 1 EAP SANT FELIU DE GUÍXOLS Innovació organitzativa a l'entorn de la salut https://scqa.cat/wp-content/uploads/2023/06/2.5-Anna-Vila.pdf