Ressenya de la sessió: “Unitats de Pràctica Clínica Integrada. Quin valor aporten al Sistema Sanitari”

Al webinar realitzat el 19 d’octubre, amb títol: Unitats de Pràctica Clínica Integrada. Quin valor aporten al sistema sanitari?, es va donar una visió teòrica i pràctica de com aquestes unitats conformen una organització de l’atenció al voltant de les condicions mèdiques del pacient, facilitant l’atenció integrada i integral, la millorant la Qualitat dels processos assistencials, i afavorint l’accessibilitat i la continuïdad de l’atenció sanitària.

El Dr. Vicent Esteve Simó, va presentar la Unitat de Pràctica Clínica Integrada d’Accés Vascular (UPCIVA) del Consorci Sanitari de Terrassa.

Ens ha explicat com els professionals de forma multidisciplinar: nefrologia, cirurgia vascular, infermeria, administratives, ha millorat l’atenció integrada centrada en la persona que necessiten accés vascular.

L’accés vascular es important per realitzar de forma correcta el tractament substitutiu d’hemodiàlisi, evitar hospitalitzacions i morbimortalitat en els pacients, i evitar costos sanitaris innecessaris.

La organització de la UPCI ha permet establir criteris de priorització i programació més adequats pels pacients, presentar indicadors clínics favorables com arab la reducció de la estada mitjana i el temps d’intervenció per la realització de l’accés vascular, l´increment de la incidència i prevalença dels AV natius a la unitat de diàlisis així com la millora en le número de trombosi i infeccions.

Per finalitzar, ens ha indicat que segueixen treballant per incorporar aspectes orientats en obtenir la percepció i experiència del pacient en tot el seu procés assistencial, i poder aplicar aspectes de millora en la Unitat.

Seguidament el Dr. Jordi Varela, ens ha fet una reflexió respecte als criteris Porterians, que han de incorporar les Unitats de Pràctica Clínica a l’atenció sanitaria. S’han repassat els 11 criteris, s’ha incidit en els aspectes més crítics, com son la mesura dels costos, i la avaluació de resultats del procés i de les persones.

Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2477-81. doi: 10.1056/NEJMp1011024. Epub 2010 Dec 8. PMID: 21142528 Avances en gestión clínica: Unidades de Gestión Clínica: experiencias locales (gestionclinicavarela.blogspot.com)

Ens ha presentat un resum dels aspectes que s’han de diferenciar entre el que és un servei mèdic i una Unitat de Pràctica Clínica Integrada (Funcional, transversal i col·laborativa), on s’han d’incorporar totes les línies assistencials i l’experiència de les persones en el procés.

Avances en gestión clínica: Unidades funcionales transversales, un reto al alcance (gestionclinicavarela.blogspot.com)