Ressenya de la sessió: “Unitats de Pràctica Clínica Integrada. Quin valor aporten al Sistema Sanitari”

Al webinar realitzat el 19 d’octubre, amb títol: Unitats de Pràctica Clínica Integrada. Quin valor aporten al sistema sanitari?, es va donar una visió teòrica i pràctica de com aquestes unitats conformen una organització de l’atenció al voltant de les condicions mèdiques del pacient, facilitant l’atenció integrada i integral, la millorant la Qualitat dels processos assistencials, i afavorint l’accessibilitat i la continuïdad de l’atenció sanitària.

El Dr. Vicent Esteve Simó, va presentar la Unitat de Pràctica Clínica Integrada d’Accés Vascular (UPCIVA) del Consorci Sanitari de Terrassa.

Ens ha explicat com els professionals de forma multidisciplinar: nefrologia, cirurgia vascular, infermeria, administratives, ha millorat l’atenció integrada centrada en la persona que necessiten accés vascular.

L’accés vascular es important per realitzar de forma correcta el tractament substitutiu d’hemodiàlisi, evitar hospitalitzacions i morbimortalitat en els pacients, i evitar costos sanitaris innecessaris.

La organització de la UPCI ha permet establir criteris de priorització i programació més adequats pels pacients, presentar indicadors clínics favorables com arab la reducció de la estada mitjana i el temps d’intervenció per la realització de l’accés vascular, l´increment de la incidència i prevalença dels AV natius a la unitat de diàlisis així com la millora en le número de trombosi i infeccions.

Per finalitzar, ens ha indicat que segueixen treballant per incorporar aspectes orientats en obtenir la percepció i experiència del pacient en tot el seu procés assistencial, i poder aplicar aspectes de millora en la Unitat.

Seguidament el Dr. Jordi Varela, ens ha fet una reflexió respecte als criteris Porterians, que han de incorporar les Unitats de Pràctica Clínica a l’atenció sanitaria. S’han repassat els 11 criteris, s’ha incidit en els aspectes més crítics, com son la mesura dels costos, i la avaluació de resultats del procés i de les persones.

Porter ME. What is value in health care? N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2477-81. doi: 10.1056/NEJMp1011024. Epub 2010 Dec 8. PMID: 21142528 Avances en gestión clínica: Unidades de Gestión Clínica: experiencias locales (gestionclinicavarela.blogspot.com)

Ens ha presentat un resum dels aspectes que s’han de diferenciar entre el que és un servei mèdic i una Unitat de Pràctica Clínica Integrada (Funcional, transversal i col·laborativa), on s’han d’incorporar totes les línies assistencials i l’experiència de les persones en el procés.

Avances en gestión clínica: Unidades funcionales transversales, un reto al alcance (gestionclinicavarela.blogspot.com)

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil