La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) va organitzar la primera sessió online del curs 2022-2023, dirigida a tots els seus socis/es i també als socis/es de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), inaugurant també el cicle de sessions Els Dijous de Qualitatde la SECA per aquest curs acadèmic.

Aquesta primera sessió que es va realitzar el dia 29 de setembre, tractà de la Promoció de la Salut i la Qualitat Assistencial com a activitats transversals i complementaries.

L’objectiu va ser compartir amb tots els socis/es la importància de les activitats de Promoció de la Salut i la seva inter-relació amb les de la millora de la Qualitat Assistencial en les organitzacions sanitàries

Moderador

Va actuar de moderador, el Dr. Manel Santiñà, ex president de la SCQA, Past President de la SECA i Tresorer de la Xarxa HPH-CAT.

Ponents

La Dra. Cristina Iniesta, Adjunta a Gerència del Parc Salut Mar de Barcelona i Presidenta de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya (HPH-CAT) que explicà les polítiques i accions desenvolupades per la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya, alineades amb la Xarxa Internacional “Health Promoting Hospitals andhealthservices” i amb la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. (Accedir al document)

La Sra. Gisel Fontanet, Cap de desenvolupament de persones de la Fundació Sanitaria Hospital de Mollet que explicà l’experiència de la millora de la comunicació entre professionals i pacients, utilitzant la metodologia d’alfabetització en salut, en concret el projecte fes-me sempre 3 preguntes (Salut sense dubtes). (Accedir al document)

 

La Dra. Rosa Suñer, Professora de la facultat d’infermeria de la Universitat de Girona que explicà l’experiència de la millora de l’accessibilitat dels pacients i acompanyants en els centres sanitaris, utilitzant metodologies d’alfabetització en salut. (Accedir al document)

 

La Dra. Dolors Juvinyà, Catedràtica de la facultat d’infermeria de la Universitat de Girona i Directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona que explicà l’experiència de la incorporació dels estàndards internacionals de la Promoció de la Salut en els estàndards de Qualitat del Departament de Salut per a l’Acreditació dels Hospitals d’Aguts. (Accedir al document)