La Societat Catalana de Qualitat Assistencial  (SCQA), el dia 10 de novembre de 2022, Dia Mundial de la Qualitat,va organitzar el webinar “EFQM: Las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra”, en format híbrid: presencial a l’Acadèmia i virtual a través de la plataforma corporativa.

El webinar va estar moderat per Elisabet González Lao (veure document), Directora de Qualitat i Seguretat del Pacient del Consorci Sanitari de Terrassa i secretària de la SCQA. El model EFQM,és un marc de gestió reconegut a nivell mundial que fa costat a les organitzacions en la gestió del canvi i la millora contínua.

El ponent César Llorente (veure document) ens ha explicat els canvis de la nova versió del model EFQM 2020, i com aquest ha evolucionat durant els últims anys. Ens ha deixat dos missatges clau respecte a la nova versió del model EFQM:

  • Orientació de la qualitat a la transformació i innovació
  • Lideratge compartit amb les persones que treballen a l’organització i l’adaptació a escenaris futurs d’incertesa.

Seguidament el ponent Rafael Sánchez Bernal (veure document), ens va oferir exemples pràctics, segons la seva experiència en el procés de implantació del model EFQM. Algunes de les recomanacions per la implantació del model a les organitzacions:

  • Liderar i complir amb una visió, missió i estratègia de la organització
  • Organigrama transversal. Funcionament amb referents
  • Cronograma del projecte amb períodes establerts per avaluar resultats
  • Desenvolupar una política i un pla estratègic a l’organització
  • Treballar el model en equip
  • Seguir la matriu REDER
  • Buscar la oportunitat i el valor: Pràctica clínica basada en valor

Es va concloure la sessió, indicant a tots els assistents que es facilitarà les presentacions i la documentació facilitada pel ponent Rafael Sánchez Bernal, durant els pròxims dies.