Ressenya de la sessió “Actualitat en la Qualitat assistencial de les institucions sanitàries avui en dia: de què parlem?”

La Societat Catalana de Qualitat Assistencial, amb el suport tècnic de l’Acadèmia, va realitzat el 10 de maig la sessió de treball en format híbrid Actualitat en la Qualitat assistencial de les institucions sanitàries avui en dia: de què parlem?

L’objectiu de la sessió era donar a conèixer la implementació de les estratègies més efectives per millorar la qualitat de l’atenció sanitària en els nostres serveis i institucions. Fins ara, s’han focalitzat en aspectes relacionats amb la seguretat del pacient i els mecanismes de control i acreditació, fent avenços importants en aquests àmbits però menys en altres dimensions de la qualitat.A la sessió es van revisar les noves dimensions de la qualitat i els instruments i metodologies que han demostrat ser eficaces per avançar en la creació de valor.

La sessió, en anglès i castellà, va estar conduïda per la Dra. Maria Rubio, farmacèutica i Cap de Qualitat i Seguretat del Pacient al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

En primer lloc vam escoltar la Dra. Dimitra Panteli, (Metgessa i membre de l´equip directiu de l´Observatori Europeu de Polítiques i Sistemes de Salut de la OMS), que ens va explicar els principals resultats de l’informe Improving healthcare quality in Europe Characteristics, effectivenes sand implementation of different strategies destacant les principals estratègies per millorar l’efectivitat, seguretat i implicació del pacient com a part de l’estratègia de millora de la qualitat a nivell de servei. Es va destacar, la publicació de dades per a la ciutadania, l’auditoria i el feedback, com les estratègies amb evidència més robusta. Tanmateix les de millora de la seguretat i el pagament per resultats, com estratègies implantades a Espanya amb evidència moderada. ( Document 1 )

A continuació, la Dra. Cari Almazán, (Metgessa i coordinadora de la Unitat d’Atenció Sanitària Basada en Valor i Participació de l’AQuAS) va explicar els resultats de l’informe “Atenció sanitària centrada en el valor. Reptes i oportunitats per contribuir al futur”. Abordant la definició de valor al nostre context, es van introduir les principals estratègies de creació de valor promogudes per l’AQuAS a Catalunya, destacant el projecte Essencial dirigit a professionals i pacients, i es va presentar la guia per la implantació de projectes d’atenció sanitària basada en valor en relació a la desimplementació de pràctiques de poc valor, la presa de decisions compartides i la millora de serveis assistencials. Finalment, es van presentar els principals reptes per la creació de valor al nostre context, destacant la necessitat d’un canvi cultural i una aposta des del nivell de gestió fins a la ciutadania. ( Document 2 )

Per tancar la sessió, la Sra. Eva Maria Suárez Responsable de Qualitat i Seguretat del pacient d’Atenció Primària de la Gerència Territorial ICS Lleida, ( document 3 ) la Dra. Gemma Muñoz Coordinadora de Gestió Clínica de l’Àrea de Qualitat i Seguretat del pacient de l’Hospital Mutua de Terrassa ( document 4 ) i la Sra. Mercè Jabalera Directora de Qualitat i Experiència del pacient de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona ( document 5 ) van explicar l’estructura de les respectives unitats de qualitat, destacant els trets diferenciats i les principals estratègies de creació de valor potenciades, tot destacant les experiències especifiques de cada centre.

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil