Ressenya de la sessió “Actualitat en la Qualitat assistencial de les institucions sanitàries avui en dia: de què parlem?”

La Societat Catalana de Qualitat Assistencial, amb el suport tècnic de l’Acadèmia, va realitzat el 10 de maig la sessió de treball en format híbrid Actualitat en la Qualitat assistencial de les institucions sanitàries avui en dia: de què parlem?

L’objectiu de la sessió era donar a conèixer la implementació de les estratègies més efectives per millorar la qualitat de l’atenció sanitària en els nostres serveis i institucions. Fins ara, s’han focalitzat en aspectes relacionats amb la seguretat del pacient i els mecanismes de control i acreditació, fent avenços importants en aquests àmbits però menys en altres dimensions de la qualitat.A la sessió es van revisar les noves dimensions de la qualitat i els instruments i metodologies que han demostrat ser eficaces per avançar en la creació de valor.

La sessió, en anglès i castellà, va estar conduïda per la Dra. Maria Rubio, farmacèutica i Cap de Qualitat i Seguretat del Pacient al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

En primer lloc vam escoltar la Dra. Dimitra Panteli, (Metgessa i membre de l´equip directiu de l´Observatori Europeu de Polítiques i Sistemes de Salut de la OMS), que ens va explicar els principals resultats de l’informe Improving healthcare quality in Europe Characteristics, effectivenes sand implementation of different strategies destacant les principals estratègies per millorar l’efectivitat, seguretat i implicació del pacient com a part de l’estratègia de millora de la qualitat a nivell de servei. Es va destacar, la publicació de dades per a la ciutadania, l’auditoria i el feedback, com les estratègies amb evidència més robusta. Tanmateix les de millora de la seguretat i el pagament per resultats, com estratègies implantades a Espanya amb evidència moderada. ( Document 1 )

A continuació, la Dra. Cari Almazán, (Metgessa i coordinadora de la Unitat d’Atenció Sanitària Basada en Valor i Participació de l’AQuAS) va explicar els resultats de l’informe “Atenció sanitària centrada en el valor. Reptes i oportunitats per contribuir al futur”. Abordant la definició de valor al nostre context, es van introduir les principals estratègies de creació de valor promogudes per l’AQuAS a Catalunya, destacant el projecte Essencial dirigit a professionals i pacients, i es va presentar la guia per la implantació de projectes d’atenció sanitària basada en valor en relació a la desimplementació de pràctiques de poc valor, la presa de decisions compartides i la millora de serveis assistencials. Finalment, es van presentar els principals reptes per la creació de valor al nostre context, destacant la necessitat d’un canvi cultural i una aposta des del nivell de gestió fins a la ciutadania. ( Document 2 )

Per tancar la sessió, la Sra. Eva Maria Suárez Responsable de Qualitat i Seguretat del pacient d’Atenció Primària de la Gerència Territorial ICS Lleida, ( document 3 ) la Dra. Gemma Muñoz Coordinadora de Gestió Clínica de l’Àrea de Qualitat i Seguretat del pacient de l’Hospital Mutua de Terrassa ( document 4 ) i la Sra. Mercè Jabalera Directora de Qualitat i Experiència del pacient de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona ( document 5 ) van explicar l’estructura de les respectives unitats de qualitat, destacant els trets diferenciats i les principals estratègies de creació de valor potenciades, tot destacant les experiències especifiques de cada centre.