La SCQA presenta el Pla estratègic 2020-2024 fruit d’unes Jornades de Reflexió Estratègica dels membres de la Junta Directiva de la SCQA, i d’un procés intern de socialització, per revisar la vigència de la missió, visió i valors, i reflexionar sobre com ha de ser la SCQA del futur i elaborar un Pla per als pròxims quatre anys que doni resposta a les necessitats del socis, als grups d’interès i a la ciutadania.

A continuació compartim el Pla Estratègic, podeu visualitzar la infografia aquí.

 

Junta Directiva Socis Col·laboradors
Presidència:

Montse Gens i Barberà

Vicepresidència:

Ma. José Bueno i Domínguez

Secretaria:

Cori Juanpere Magrané

Tresoreria:

Ma. Glòria Torras i Boatella

Vocalies:

Ignasi Arbusà Gusi

Maria Arenas Prat

Víctor García-Alvarez

Montse Oliveras i Gil

David Parés Martínez

Hortènsia Aguado Blázquez

Andreu Aloy Duch

Esther Badia Perich

Ma. Jesús Bertran Luengo

Neus Camañes García

Genis Carrasco Gómez

Raquel Carrera Goula

Magalí Castella Tarres

Senta Chicote Carquero

Lluís Colomés Figuera

Montse Figuerola Batista

Rafael Lledó Rodríguez

Miquel Nolla Salas

Carola Orego Villagrán

Josep Ma. Otín Grasa

Pilar Pérez Company

Angelica Pocino Campayo

Toni Rosselló Calzada

Manel Santiñà Vila

Santiago Tomás Vecina

Angel Vidal Milla

pastedGraphic.png

Barcelona, novembre de 2020