Benvolgudes persones associades

En el decurs de l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper 16 de novembre de 2023 a les 18:30h, hi hauran eleccions per  a renovar els càrrecs de:

  • Presidencia
  • Tresoreria
  • 4 vocalies

Les persones associades de la SCQA que vulguin optar a alguna de les candidatures, hauran de dirigir un escrit de sol·licitud a la Secretaria de la SCQA , (sc.qualitat.assistencial@gmail.com), abans del 5 d’octubre de 2023, acompanyant la sol·licitud amb:

  • Una fotografía de la persona candidata.
  • Breu presentació de la persona candidata on es reflecteixin les dades de contacte, formació acadèmica, trajectòria professional, feina actual, breu justificació de la candidatura, ( màxim un full a dues cares).
  • Document en el que consti l’autorització a la SCQA per a fer ús de la imatge i de la informació aportada en la presentació, únicament per al procés d’eleccions de l’Assemblea de la SCQA del 16 de novembre de 2023.

Els requeriments per a poder-vos presentar a les candidatures són:

  • Ser persona associada
  • Tenir una antiguitat mínima de 12 mesos a la SCQA en el moment de la convocatoria
  • Estar al corrent de pagament de les quotes

Recordeu que a la web de la SCQA trobareu informació actualitzada de les activitats i notícies de la  societat i del nostre àmbit d’interés (www.scqa.cat).

Us animem a participar, la SCQA necessita de totes les persones associades per continuar la seva tasca de ser referent de la qualitat en el nostre territori.

Ben cordialment,
Barcelona 14 de setembre de 2023