Un blog és una eina que permet que un autor o varis publiquin periòdicament textos i articles relacionats amb algun tema generalment monogràfic, en el nostre cas la qualitat, que permet una participació activa dels lectors. La nostra intenció és doncs, tractar temes de qualitat que ens permetin connectar i/o participar a distància amb totes aquelles persones que hi estiguin també interessades. Així, tractarem temàtiques que generin interès, curiositat i coneixement i que facilitin aquest intercanvi d’idees i opinions.

Aquesta eina no pot ni vol substituir les trobades que venim fent, sino ampliar el marc d’intercanvi i coneixement.

Aquest blog vol alimentar-se de les aportacions dels socis i persones interessades. Per això podeu fer-nos arribar articles o textos que considereu poden ser interessants per compartir i/o innovadors

No cal dir que el nostre tema es la qualitat i la seguretat dins l’assistència sanitària de tots els àmbits ja sigui en hospitals d’aguts, atenció primària, atenció mental i socio-sanitaria.

Us demanem doncs, la vostra participació ja que sense ella el blog mancarà de sentit i i estem segurs que cadascú de vosaltres teniu molt a dir i a compartir. El blog us espera,

Angel Vidal

President SCQA