La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 10 beques, per a 10
inscripcions en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial que tindrà lloc a Tarragona del 18 al 20 d’octubre de 2017.
ATENCIÓ TERMINIS PRESENTACIÓ CANDIDATURES
Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer
signant, un pòster i/o comunicació a l’esmentat Congrés i que no
hagin demanat beca a la pròpia SECA.
Requisits: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud
de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores
del dia 1 d’agost de 2017. S’acceptaran tots els resums que s’hagin
presentat a avaluació pel Comitè Científic del Congrés, i que hagin
estat acceptats.
Procés: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el
sorteig el dia 4 d’agost de 2017 i es comunicaran els resultats als
guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.
Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar
l’auspici de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.
Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la
intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat,
rebeu cordials salutacions.