La Societat Catalana de Qualitat Assistencial commemora el seu 25è aniversari, els seus inicis van ser durant l’any 1997 i la seva consolidació oficial el 1999.
Des de la seva fundació, la societat ha estat un referent en la promoció de la millora contínua, la innovació, la transversalitat i l’excel·lència en l’àmbit de la salut.
Amb un llegat de 25 anys, no només celebrem un quart de segle, sinó també la dedicació incansable de cada persona associada que ha contribuït al seu èxit.
Aquesta celebració vol destacar els èxits i la contribució significativa que ha tingut la nostra Societat en la promoció de la qualitat assistencial a Catalunya.
Un punt clau en aquest camí ha estat el lideratge de les persones que han format part de la junta directiva al llarg dels anys, així com el compromís de totes les persones associades.

Els líders que han guiat la societat al llarg del temps han estat:

1999-2003: Rosa Suñol Sala
2003-2004: Carina Abelló Somolinos
2004-2008: Andreu Martín Sánchez
2008-2012: Manel Santiña Vila
2012-2017: Àngel Vidal Milla
2017-2019: Andreu Aloy Duch
2019-2021: Montserrat Gens Barberà
2021-2023: Hortènsia Aguado Blázquez
2023: Rosa M. Simón Pérez

Aquest recorregut divers i ric en lideratge ha contribuït a la construcció d’una societat sòlida i a la consolidació de la seva reputació com a defensora de la qualitat assistencial. La dedicació, la visió i el compromís d’aquests líders han estat fonamentals per al creixement continu i l’impacte positiu de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.
Amb la mirada posada en el futur, la societat continua amb la seva missió de promoure una assistència sanitària de qualitat i contribuir a l’evolució constant del sistema de salut de Catalunya. La celebració dels 25 anys és un testimoni dels èxits passats i una inspiració per als reptes que s’han de superar en els pròxims anys.