Dijous de Qualitat, és una iniciativa en què s’implicaran SECA i totes les societats autonòmiques que la integren. El darrer dijous de cada mes de setembre a juny, exceptuant octubre ja que és el mes del  congrés nostre i desembre, organitzarem, juntament amb una de les societats autonòmiques, una webinar. La durada serà de 90 minuts dels quals 45 estaran dedicats a l’exposició del tema triat per part de ponents experts i, els altres 45, a debat, en què ens agradaria que hi participeu de manera molt activa. L’activitat, de moment, és exclusiva per a socis de SECA i societat autonòmiques sense cap cost.

>> Més informació