Entrevistem als nostres socis i sòcies: Avui a Avui Rafael Lledó, Director gerent del Consorci Sanitari del Maresme

“Hi ha molt bona gent en el camp de la Qualitat, gent convençuda de que tot es pot fer millor”

 

1. Breu ressenya de la trajectòria professional i com a soci de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

Vaig començar a estudiar medicina perquè m’apassionava la imatge del metge de capçalera, aquell professional proper que acompanya les famílies al llarg de les seves vides. Durant l’últim curs de carrera, vaig descobrir la medicina preventiva i la salut pública, un àmbit que em va conduir cap a la gestió hospitalària. I la qualitat. Després de completar un curs de gestió hospitalària a ESADE i realitzar la tesina sobre qualitat assistencial, vaig començar a treballar com a coordinador de qualitat a l’Hospital Clínic el gener de 1992. Soc soci fundador de la SCQA des dels seus inicis al 1997 i segueixo fins avui.

“Crec important treballar amb una visió global de la persona, no només centrant-se en la malaltia, sinó també en el context i les necessitats globals de cada pacient”

 

2. Quins són els desafiaments més importants als quals s’enfronta el sector salut avui dia, i com veus la gestió de la qualitat assistencial en el Sistema de Salut a Catalunya? En quines àrees hem avançat i quin camí ens queda per recórrer?​

A hores d’ara, hi ha tres grans desafiaments per al sector salut: la manca de professionals i el propòsit de les professions, la innovació en els processos assistencials i la sostenibilitat del sistema de salut. A més, crec important treballar amb una visió global de la persona, no només centrant-se en la malaltia, sinó també en el context i les necessitats globals de cada pacient.

Quant a la situació de la gestió de la qualitat, es un moment de maduresa, després de haver trobat l’espai als 80’s i fer-nos necessaris als 90’s com a disciplina. A hores d’ara no hi ha dubtes respecte a l’existència d’un coneixement consolidat i estès, en el sector, de les eines que li son pròpies i d’una xarxa potent vinculada a les societats científiques d’àmbit català, espanyol i internacional, com es pot comprovar en els continguts de la revista corporativa.

3. En relació a la institució que actualment estàs dirigint, quins son els reptes més importants que teniu al davant i quines les dificultats, especialment des de la perspectiva del què ofereixen en termes de millora de la qualitat assistencial i de valor pels pacients i famílies?

De manera sintètica, quan a reptes: cal potenciar la humanització, revisió sistemàtica del processos, major participació de les persones, més gestió del coneixement, retenir el talent i disposar de sistemes d’informació més robustos i amables. Com a millores, cal seguir treballant per incrementar  l’accessibilitat, l’adequació i la continuïtat assistencial, aspectes de valor pels nostres pacients i famílies.

 

 

“Cal seguir treballant per incrementar  l’accessibilitat, l’adequació i la continuïtat assistencial, aspectes de valor pels nostres pacients i famílies”

“Seguir amb la formació i sensibilització dels professionals”

 

4. Quines iniciatives creus que hauria de promoure la SCQA per ajudar a avançar en la qualitat i la seguretat del pacient  i per què animaries als i les professionals de la salut a associar-se a la SCQA?

Seguir amb la formació i sensibilització dels professionals, fent mes visible el treball a través de les xarxes per a la difusió de la disciplina. Cal “vendre” per  reforçar l’aposta institucional. És una disciplina transversal, creativa i variada, que va més enllà dels criteris racionals i afavoreix la innovació.

Per què animo a pujar al carro de la SCQA?  Per que ofereix una oportunitat única per compartir experiències, aprendre dels altres i millorar conjuntament, essent una oportunitat de creixement professional i personal.

Hi ha molt bona gent en el camp de la Qualitat, gent convençuda de que tot es pot fer millor . Aquest fet, permet compartir el coneixement que neix de la pràctica diària de manera dolça i estimulant.

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil