Davant de la important pressió assistencial motivada per l’actual onada epidèmica de SARS-CoV-2 que estan patint els hospitals en un context d’incertesa i variabilitat de la pràctica entre diferents centres sanitaris, la Unitat de Suport a les Acreditacions de Vall d’Hebron, va rebre l’encàrrec de la Direcció del centre de dissenyar un model d’avaluació COVID-19 amb què fer un diagnòstic de situació de la capacitat de l’Hospital per donar resposta adequada a properes onades epidèmiques. 

Així es va desenvolupar un model d’avaluació COVID-19 basat en 208 estàndards que abasten aspectes clau tant de l’àmbit assistencial com del no assistencial. Aquesta iniciativa va combinar l’autoavaluació dels estàndards per referents i l’auditoria de comprovació in situ, per mitjà de rondes presencials sobre una mostra d’unitats i   àrees del centre per verificar sobre el terreny la implementació dels estàndards. 

Check-COVID-19, és el nom que ha rebut aquest nou model d’avaluació,  que serveixi als hospitals com a referència per avaluar la seva capacitat per donar resposta a les necessitats actuals i futures que provoca la pandemia, estandarditzar l’atenció sanitària i disminuir la variabilitat assistencial.  Aquest model facilita, amb aquesta finalitat, la identificació d’àrees de millora que han de ser reforçades i de bones pràctiques que s’han de posar en valor i compartir amb altres institucions.

 

 

El model s’organitza en 3 nivells diferents:

  1. En primer lloc, s’hi estableix un marc d’estàndards assistencials i de no assistencials, establerts per mitjà de qüestionari d’autoavaluació, que avaluen els àmbits següents: estratègia del centre enfront la COVID-19;  mesures de prevenció i control de la infecció; organització i atenció als professionals; logística, tecnologia i obres; atenció al pacient, informació i humanització de l’assistència; millora, recerca i difusió. 
  2. En segon lloc, s’hi proposen checklists d’auditoria in situ, que tenen com a finalitat verificar l’acompliment i implementació real dels estàndards en àrees concretes, mitjançant observacions i entrevista a professionals que treballen en primera línia. 
  3. Finalment, aquest model facilita a les organitzacions l’avaluació de l’impacte de les polítiques fetes i implementades, tenint en compte actors clau com els pacients i familiars així com els professionals que han patit i estan patint les conseqüències de la incertesa associada a les onades pandèmiques. 

Per tant, es proposa una eina d’avaluació que contempla, per una banda, un conjunt d’indicadors de gestió COVID-19 i, per l’altra, qüestionaris d’experiència adreçats tant a pacients i familiars com als professionals que treballen en primera línia.

Aquest model beneficia a qualsevol tipus de centre hospitalari, de gestió i avaluació dels plans de preparació i resposta enfront la pandèmia així com els professionals de totes les àrees i categories, infermeres, metges, personal de neteja, tècnics, zeladors, administratius, personal en formació, voluntaris, … que han treballat i treballen en primera línia, i evidentment als pacients, familiars i ciutadania en general, perquè finalment son els beneficiaris de les millores que es puguin aplicar. 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil