Davant de la important pressió assistencial motivada per l’actual onada epidèmica de SARS-CoV-2 que estan patint els hospitals en un context d’incertesa i variabilitat de la pràctica entre diferents centres sanitaris, la Unitat de Suport a les Acreditacions de Vall d’Hebron, va rebre l’encàrrec de la Direcció del centre de dissenyar un model d’avaluació COVID-19 amb què fer un diagnòstic de situació de la capacitat de l’Hospital per donar resposta adequada a properes onades epidèmiques. 

Així es va desenvolupar un model d’avaluació COVID-19 basat en 208 estàndards que abasten aspectes clau tant de l’àmbit assistencial com del no assistencial. Aquesta iniciativa va combinar l’autoavaluació dels estàndards per referents i l’auditoria de comprovació in situ, per mitjà de rondes presencials sobre una mostra d’unitats i   àrees del centre per verificar sobre el terreny la implementació dels estàndards. 

Check-COVID-19, és el nom que ha rebut aquest nou model d’avaluació,  que serveixi als hospitals com a referència per avaluar la seva capacitat per donar resposta a les necessitats actuals i futures que provoca la pandemia, estandarditzar l’atenció sanitària i disminuir la variabilitat assistencial.  Aquest model facilita, amb aquesta finalitat, la identificació d’àrees de millora que han de ser reforçades i de bones pràctiques que s’han de posar en valor i compartir amb altres institucions.

 

 

El model s’organitza en 3 nivells diferents:

  1. En primer lloc, s’hi estableix un marc d’estàndards assistencials i de no assistencials, establerts per mitjà de qüestionari d’autoavaluació, que avaluen els àmbits següents: estratègia del centre enfront la COVID-19;  mesures de prevenció i control de la infecció; organització i atenció als professionals; logística, tecnologia i obres; atenció al pacient, informació i humanització de l’assistència; millora, recerca i difusió. 
  2. En segon lloc, s’hi proposen checklists d’auditoria in situ, que tenen com a finalitat verificar l’acompliment i implementació real dels estàndards en àrees concretes, mitjançant observacions i entrevista a professionals que treballen en primera línia. 
  3. Finalment, aquest model facilita a les organitzacions l’avaluació de l’impacte de les polítiques fetes i implementades, tenint en compte actors clau com els pacients i familiars així com els professionals que han patit i estan patint les conseqüències de la incertesa associada a les onades pandèmiques. 

Per tant, es proposa una eina d’avaluació que contempla, per una banda, un conjunt d’indicadors de gestió COVID-19 i, per l’altra, qüestionaris d’experiència adreçats tant a pacients i familiars com als professionals que treballen en primera línia.

Aquest model beneficia a qualsevol tipus de centre hospitalari, de gestió i avaluació dels plans de preparació i resposta enfront la pandèmia així com els professionals de totes les àrees i categories, infermeres, metges, personal de neteja, tècnics, zeladors, administratius, personal en formació, voluntaris, … que han treballat i treballen en primera línia, i evidentment als pacients, familiars i ciutadania en general, perquè finalment son els beneficiaris de les millores que es puguin aplicar.