Us informem de la nova Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial:

Junta Directiva SCQA

 • President Angel Vidal
 • Vice-president: Andreu Aloy.
 • Secretari Ignasi Arbusa
 • Tresorera: Anna Carpena.
 • Vocals:
  • Montse Oliveras
  • Montse Gens
  • Mª Jose Bueno
  • Salut Gonzalez
  • Manel Santiña