Nous estatuts de la SCQA 2023

Ahir 19 de setembre a les 18,30 en segona convocatòria, a la sala 8 de l’Academia, en una Assemblea Extraordinària de la SCQA, convocada segons l’article 11é dels Estatuts vigents de 2013, es van aprovar per unanimitat de totes les persones associades assistents els nous Estatuts de la SCQA.
Els aspectes més destacats son:

  • Substitució del nom “Associació Societat Catalana de Qualitat Assistencial“ per Societat Catalana de Qualitat Assistencial i l’acrònim SCQA
  • Obertura de la societat a tota la comunitat, de forma que es puguin incorporar totes les persones físiques, jurídiques o empresarials, que s’identifiquin amb els objectius/finalitats i desitgin col·laborar-hi.
  • Llenguatge inclusiu , substituint socies i socis per persones associades.
  • Agrupació dels articles en capítols afavorint una cerca més ràpida dels temes.
  • Nou ordre dels articles donant protagonisme a les persones associades per davant dels òrgans de govern i administració
  • Incorporació especifica en els articles que calia de l’ús de les noves tecnologies en els processos de comunicació i gestió de la SCQA.
  • Proposta de canvi de freqüència de eleccions per a càrrecs de la junta directiva de 2 a 3 anys.

El nostre reconeixement a les persones associades que ho han fet possible, pel seu compromís i dedicació (persones associades que han participat)
El document aprovat estara disponible properament.