Seguir els resultats reportats pel pacient realment aporta qualitat en l’atenció? Us deixem aquesta revisió sistemàtica que mostra com l’ús i feedback d’aquests resultats en oncologia brinda avantatges objectius en control dels símptomes, detecció precoç de la recurrències i l’ús prolongat de quimioteràpia. https://www.mdpi.com/2072-6694/13/18/4615
#VBHC #PROMs #PREMs

>> Veure document adjunt

– Yolima Cossio –