Amb gran èxit d’assistència, més de 900 congressistes,  s’ha celebrat a Murcia del 25 al 27 d’octubre el XXXIX el congrés anual de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)  en col·laboració amb la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SOMUCA). El lema d’aquesta edició, la qualitat assistencial, pilar de la sostenibilitat, ha propiciat l’intercanvi d’experiències i la generació de noves idees que permetran la disseminació d’iniciatives de millora que de ben segur tindran impacte directe en la qualitat assistencial del sistema de salut.

El congrés anual permet el retrobament amb companys i companyes d’arreu de l’estat espanyol, que en molts casos son persones associades a alguna de les 11 societats autonòmiques federades amb SECA. (https://calidadasistencial.es/sociedades-autonomicas/) Entre altres, hem  pogut conèixer els treballs dels i les professionals que representaven a les institucions catalanes a les què pertanyen i que en molts casos es reconeixien com persones associades de la SCQA.

Aquest XXXIX Congrés de la SECA ha inclòs sessions sobre temes clau com la Intel·ligència Artificial o l’Atenció Basada en Valor, amb proves d’implementació i resultats tangibles, la qual cosa representa, un pas endavant cap a un enfocament més holístic de la qualitat en l’atenció assistencial.

El congrés s’ha estructurat al voltant de 6 àrees temàtiques: Relació amb els pacients, atenció sanitària basada en valor, gestió de la qualitat, accessibilitat i equitat, seguretat del pacient i sistemes d’informació., amb un total de 14 taules temàtiques, 15 taules tècniques patrocinades, 4 espais SECA I 6 tallers precongresuals (veure programa)

Com a novetat de l’edició d’aquest any, cal destacar l’encert per distingir a la Millor Comunicació del Congrés, proposant un procés competitiu en primer lloc entre les 36 millors comunicacions, valorades prèviament pel comitè científic i una segona ronda entre les finalistes de cada àrea temàtica.

Volem felicitar als organitzadors del XXXIX congrés de SECA i SOMUCA i a totes les persones participants, especialment a les associades de la SCQA que ens han acompanyat en aquesta trobada. El nostre reconeixement per la seva participació com a ponents a  Yolima Cossio, Manel Santiña, Rafael Lledó, Andreu Aloy, Genis Carrasco, Maria Jose Bueno, Diego Moya, Rafael Manzanera, Rosa Simon, Hortensia Aguado i molt especialment a Gema Muñoz Gamito, finalista en la categoria de Millor Comunicació i guanyadora del Premi a la Millor Comunicació en l’àrea temàtica d’Atenció Basada en Valor, que d’aquí a pocs dies s’incorporarà a una vocalia de la Junta Directiva de la SCQA.

Com ja hem dit, l’objectiu d’aquest breu es compartir el que hem vist i escoltat aquest dies en el XXXIX de SECA a Murcia. En els propers dies anirem publicant les aportacions que considereu més rellevants i us convidem a que ens feu arribar a traves del  correu info@scqa.cat les vostres opinions, ponències, comunicacions i pòsters que vulgueu compartir a través de la nostra pagina web. Us esperem!!!

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil