Normativa d’enviament

 • Data límit d’enviament de comunicacions: data 5 d’abril de 2024

Vols fer-nos arribar un abstract? Aquí tens la normativa d’enviament:

 1. Accedeix al formulari clicant al següent enllaç
 2. Estructura l’ abstract en els següents apartats: títol, introducció i objectius, material i mètode, resultats, conclusions
 3. Longitud màxima: 3000 caracters, espais inclosos
 4. Tria la temàtica que més s’ajusti al contingut:
  1. Accessibilitat I Equitat
  2. Relació amb els pacients i professionals (experiència del pacient i del seu entorn, humanització, experiència del professional…)
  3. Gestió Clínica i Orientació a Resultats de Valor (resultats en salut, no fer, continnum assistencial, gestió de processos, costos …)
  4. Seguretat Clínica
  5. Sistemes d’informació aplicats a la qualitat assistencial i seguretat clínica (big data, indicadors, observatoris de resultats, protecció de dates, intel·ligència artificial, història clínica electrònica, gestió documental…)
  6. Innovació organtizativa en l’entorn salut
  7.  Altres
 5. Envia’l

IMPORTANT! RECORDA QUE NO S’HA DE PROPORCIONAR CAP DADA IDENTIFICATIVA DEL CENTRE NI DELS AUTORS NI AL TÍTOL NI AL CONTINGUT DE L’ABSTRACT

 • Els millors treballs seran seleccionats per presentar a la Taula de Millors Comunicacions, que tindrà lloc el dia 6 de juny, dins de la jornada.
 • El Comitè Científic tindrà en compte la relació del contingut del treball amb la temàtica de la jornada en la seva avaluació.
 • És requisit indispensable que la persona que presenti el treball a la Taula de Millors Comunicacions estigui inscrita a la jornada.

Formulari d’enviament de comunicacions