Comitè Organitzador

Presidència Maria Àngels Morales Lozano, Gerenta Territorial IAS-Girona ICS
Vicepresidència Rosa Maria Simon Pérez, Presidenta de la Junta SCQA
Vocalies
 • Andreu Aloy Duch, vocal de la Sociedad Española Calidad Asistencial.
 • Diego Moya Alcocer, vocal de la Junta SCQA.
 • Eduardo López Sixto, referent de Qualitat i Seguretat al Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Ester Garcia Vizcaino, directora de Mutuam Girona.
 • Glòria Ametller Fradera, responsable de Comunicació ICS Girona.
 • Hortènsia Aguado Blázquez, Coordinació Estratègicade la Societat Catalana Qualitat Assistencial.
 • Jèssica Mariana Lorenzo Coronado, coordinadora de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Terres de l’Ebre.
 • Juan Carlos Palacio Palacio, cap Territorial del SEM a Girona.
 • Judit Noguera Suquet, infermera de Qualitat i Seguretat del Pacient d’Albera Salut.
 • Laura Comellas Fernández, referent de Qualitat i Gestió del coneixement de la Fundació Salut Empordà.
 • Manel Santiñà Past, president de la Sociedad Española Calidad Asistencial
 • Maria Sala Serra, vocal de la Junta SCQA.
 • Marta Riqué Cazaux, tècnica de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Montserrat Oliveras Gil, coordinadora de Qualitat i Seguretat dels Pacients de l’Institut Català de la Salut.
 • Nereida Barneda Daria, responsable de Qualitat i Atenció al Client de la Clínica Girona.
 • Roser Ferrer Aguilera, infermera referent de Qualitat i Control infecció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
 • Víctor Garcia Álvarez, responsable de Qualitat i Seguretat del Pacient de l’Hospital de Viladecans.

Comitè Científic

Presidència Johanna Caro Mendivelso, vocal de la Junta de la SCQA.
Vicepresidència Albert Alum Bou, Direcció Assistencial Atenció Primària IAS Girona ICS.
Vocalies
 • Ainhoa Torner Busquet, cap de Qualitat del Grup Mutuam.
 • Alba Brugués Brugués, Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
 • Albert Teba Caballero, responsable territorial ProSP de la Direcció d’Atencio Primària IAS-ICS Girona.
 • Amparo Giménez Requena, tresorera de la SCQA.
 • Ana Garcia Altes, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud.
 • Elisabet González Lao, secretària de la Junta de la SCQA.
 • Elsa Pla Canalda, Unitat Territorial de Qualitat i Seguretat del Pacient ICS Terres de l’Ebre.
 • Esther Badia Perich, responsable territorial de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord.
 • Eva Maria Suárez Magaña, responsable de Qualitat de l’Atenció Primària de Lleida.
 • Fernando Garcia Alfranca, cap de l’Àrea de Control de Qualitat del SEM.
 • Gemma Muñoz Gamito, vocal de la Junta de la SCQA.
 • Ignasi Riera Paredes, Societat Catalana de Gestió Sanitària.
 • Laura Congost Devesa, infermera responsable de Qualitat i Gestió del Coneixement a la Fundació Salut Empordà.
 • Mª Luisa de la Puente Martorell, metgessa consultora de Planificació i Avaluació Sanitària i Qualitat Assistencial.
 • Natàlia Suelves Esteban, responsable de la Unitat de Qualitat Assistencial de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
 • Roger Fitó Tarragó, responsable de Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Xavier Burjons Alés, cap de la Unitat Transversal. Regió Sanitària Girona. CatSalut.
 • Yolima Cossio Gil, vocal Junta SCQA. Directora de Sistemes de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Coordinadora de la Jornada

M. Glòria Torras Boatella, vicepresidenta de la Junta de la SCQA.