Comitè Organitzador

Presidència Maria Àngels Morales Lozano, Gerenta Territorial IAS-Girona ICS
Vicepresidència Rosa Maria Simon Pérez, Presidenta de la Junta SCQA
Vocalies
 • Andreu Aloy Duch, vocal de la Sociedad Española Calidad Asistencial.
 • Diego Moya Alcocer, vocal de la Junta SCQA.
 • Eduardo López Sixto, referent de Qualitat i Seguretat al Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Ester Garcia Vizcaino, directora de Mutuam Girona.
 • Glòria Ametller Fradera, responsable de Comunicació ICS Girona.
 • Hortènsia Aguado Blázquez, coordinació estratègica de la SCQA
 • Jèssica Mariana Lorenzo Coronado, coordinadora de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Terres de l’Ebre.
 • Juan Carlos Palacio Palacio, cap Territorial del SEM a Girona.
 • Judit Noguera Suquet, infermera de Qualitat i Seguretat del Pacient d’Albera Salut.
 • Laura Comellas Fernández, referent de Qualitat i Gestió del coneixement de la Fundació Salut Empordà.
 • Manel Santiñà Vila, past-president de la Sociedad Española de Calidad Asistencial
 • Maria Sala Serra, vocal de la Junta SCQA.
 • Marta Riqué Cazaux, tècnica de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Montserrat Oliveras Gil, coordinadora de Qualitat i Seguretat dels Pacients de l’Institut Català de la Salut.
 • Nereida Barneda Daria, responsable de Qualitat i Atenció al Client de la Clínica Girona.
 • Roser Ferrer Aguilera, infermera referent de Qualitat i Control infecció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
 • Víctor Garcia Álvarez, responsable de Qualitat i Seguretat del Pacient de l’Hospital de Viladecans.

Comitè Científic

Presidència Johanna Caro Mendivelso, vocal de la Junta de la SCQA.
Vicepresidència Albert Alum Bou, Direcció Assistencial Atenció Primària IAS Girona ICS.
Vocalies
 • Ainhoa Torner Busquet, cap de Qualitat del Grup Mutuam.
 • Alba Brugués Brugués, Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
 • Albert Teba Caballero, responsable territorial ProSP de la Direcció d’Atencio Primària IAS-ICS Girona.
 • Amparo Giménez Requena, tresorera de la SCQA.
 • Anna García-Altés, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud.
 • Elisabet González Lao, secretària de la Junta de la SCQA.
 • Elsa Pla Canalda, Unitat Territorial de Qualitat i Seguretat del Pacient ICS Terres de l’Ebre.
 • Esther Badia Perich, responsable territorial de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord.
 • Eva Maria Suárez Magaña, responsable de Qualitat de l’Atenció Primària de Lleida.
 • Fernando Garcia Alfranca, cap de l’Àrea de Control de Qualitat del SEM.
 • Gemma Muñoz Gamito, vocal de la Junta de la SCQA.
 • Ignasi Riera Paredes, Societat Catalana de Gestió Sanitària.
 • Laura Congost Devesa, infermera responsable de Qualitat i Gestió del Coneixement a la Fundació Salut Empordà.
 • Mª Luisa de la Puente Martorell, vocal junta SCQA
 • Natàlia Suelves Esteban, responsable de la Unitat de Qualitat Assistencial de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
 • Roger Fitó Tarragó, responsable de Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària IAS-ICS Girona.
 • Xavier Burjons Alés, cap de la Unitat Transversal. Regió Sanitària Girona. CatSalut.
 • Yolima Cossio Gil, vocal Junta SCQA

Coordinadora de la Jornada

M. Glòria Torras Boatella, vicepresidenta de la Junta de la SCQA.

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil