Diplomada en Infermeria i llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió de la qualitat a l’empresa per la Universitat Politècnica de Catalunya  i Diplomada en Metodologia de l’avaluació i la millora de la qualitat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Coordinadora de Qualitat del Servei Català de la Salut en el període 2001- 2016 i actualment col·laboradora en projectes de millora de la qualitat en l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.