L’abordatge terapèutic del trasplantament d’òrgan sòlid presenta uns elements claus per a l’èxit terapèutic. Es tracta de fer un diagnòstic precoç i una derivació correcta per iniciar en el moment oportú el tractament adequat per als pacients. El camí cap a l’excel·lència, passa per gestionar de forma eficaç les fases pre i post trasplantament per part de diferents professionals i on els i les pacients tenen un paper clau.

Astellas, amb el suport d’Antares Consulting, va organitzar una trobada d’experts, amb l’objectiu d’identificar criteris d’excel·lència i optimitzar el procés d’atenció de les persones trasplantades, utilitzant un format participatiu i multidisciplinari. Elements com els avenços tecnològics, la necessitat de pensar en la transformació digital i la disponibilitat d’opcions terapèutiques avançades van servir, entre altres, per revisar la manera d’abordar la gestió clínica de les persones amb aquestes necessitats.

En les conclusions finals, destaquen com a aspectes clau per a la millora de resultats: La coordinació de l’equip multidisciplinari, la cooperació entre els centres trasplantadors i centres que proporcionen òrgans, l’agilització de tot el procés d’atenció, la incorporació de la innovació com a factors de canvi i millora, la normalització dels processos per evitar la variabilitat de la pràctica clínica, així com la gestió de la informació i el diagnòstic precoç com a elements que poden afavorir l’eficàcia, l’adequació i la seguretat.

Podeu descarregar l’informe final en aquest enllaç.

Aquest Informe compta amb l’aval de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i de la Societat Catalana de Trasplantament.