El passat 16 d’abril es va celebrar la 8a. Reunió de Coordinadors de Qualitat, organitzada per la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) i amb la implicació estreta de la SCQA, donat que va tenir lloc a Barcelona.

En aquesta ocasió la jornada buscava avançar en la concreció d’uns estàndards propis de les Unitats de Qualitat.

Va obrir la jornada la conferència del Dr. Josep Davins (Subdirector General de Serveis Sanitaris del Departament de Salut de Catalunya) que es va centrar en aquest punt, sota el títol: Una visión de las Unidades de Calidad por parte de la Administración de Salud.

A continuació es van presentar diferents models d’Unitats/Direccions de Qualitat d’arreu d’Espanya (concretament 13 experiències), posant-se de manifest la variabilitat organitzativa i de funcionament que ara mateix hi ha en el territori.

Ja avançat el matí tots els assistents es van reunir en 6 grups de treball per analitzar i fer propostes concretes sobre els estàndards que haurien de tenir les unitats de qualitat i el seu procés d’acreditació.

Els grups eren els següents:

  1.  Model teòric i Organització
  2.  Lideratge i estrategia
  3.  Persones i resultats en les persones
  4.  Processos
  5.  Resultats clau
  6.  Aliances i recursos, resultats en la societat i clients

Una vegada més, els participants es van mostrar altament implicats amb la feina encarregada, el debat en el si dels grups va ser intens i molt profitós. Ara mateix s’està elaborant l’informe de resultats, per donar-hi continuïtat mitjançant metodologia Delphi en el si de cadascun dels grups constituïts que més endavant s’obrirà a la resta de participants de la Jornada. El resultat final d’aquest treball es presentarà al Congrés de la SECA d’aquest any, a Gijón, on esperem trobar-vos-hi a tots!

A l’acta de cloenda, el Sr. Àngel Vidal i el Sr. Emilio Ignacio, presidents de la SCQA i SECA respectivament, van expressar la seva satisfacció per la jornada així com el seu compromís en tirar endavant amb les propostes sorgides en relació als estàndards i indicadors per les Unitats de Qualitat, en l’entorn dels centres sanitaris.