La Societat Catalana de Qualitat Assistencial va organitzar la sessió “Transferint coneixement per afegir valor a la pràctica clínica” el 25 d’octubre en format híbrid: presencial a l’Acadèmia i virtual a través de la plataforma corporativa.

En aquest webinar hem parlat de la importància de la sobreutilització i de les pràctiques clíniques de poc valor al món i a Catalunya. Es va explicar les definicions claus de conceptes com són el sobrediagnòstic, sobretractament i la prevenció quaternària. Així mateix, hem mostrat els resultats d’indicadors de prevenció quaternària al nostre territori i les estratègies i recursos disponibles per reduir aquestes pràctiques als diferents nivells assistencials.

La sessió va estar conduïda per Johanna Caro Mendivelsometgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Coordinadora de l’àrea d’atenció centrada en el valor a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i vocal de la Junta Directiva de la SCQA.

Durant la sessió, hem comptat amb la participació de professionals des de diferents iniciatives com són: Choosing Wisely Canadà, Iniciativa Essencial, Sistema d’informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) i Iniciativa MAPAC i DianaSalud.

En primer lloc, Wendy Levinson (Directora de ChoosingWisely Canada y Choosing Wisely International. Professora en la Facultat de Medicina de la Universitat de Toronto) va presentar la iniciativa deChoosing Wisely a Canadà i en l’àmbit internacional iles campanyes de desimplementació de pràctiques innecessàriesde transfusions i benzodiazepines. A més a més, el programa STARS per estudiants de les professions sanitàries (Accedir al document).

A continuació,  Helena Bentué Jiménez (Farmacèutica diplomada en salut pública, investigadora a la iniciativa Essencial a l’AQuAS) va repassar els conceptes bàsics de prevenció quaternària, sobrediagnòstic i sobretractament. Així mateix, va explicar la definició de pràctiques clíniques de poc valor i els motius de perquè es produeixen aquestes pràctiques (Accedir al document).

 

Garazi Carrillo Aguirre (Llevadora i Màster en Salut Pública, investigadora a la iniciativa Essencial a l’AQuAS) va presentar la iniciativa Essencial, les etapes del projecte i la guia de desimplementació de pràctiques clíniques de poc valor (Accedir al document).

 
 

Mireia Fàbregas (Especialista en medicina familiar i comunitària, SISAP de l’ICS) va explicar la prevenció quaternària a l’atenció primària de l’ICS, l’accés als indicadors,  els resultats i evolució dels indicadors i la comparació de comportaments dels mateixos (Accedir al document).

 

Per tancar la sessió, Maria Jesús Quintana (Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública-Centre Cochrane Iberoamericà de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona) va presentar la Iniciativa MAPAC i Web DianaSalud. El funcionament de la Comissió MAPAC de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Iniciativa MAPAC multicèntrica i las recomanacions publicades a DianaSalud (Accedir al document).

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil