Ressenya de la sessió: “HispaNICE: una oportunitat per millorar la qualitat del sistema sanitari”

El 10 d’octubre , es va dur a terme la sessió HispaNICE: una oportunitat per millorar la qualitat del sistema sanitari que va estar conduïda per la Dra Maria Luisa de la Puente i que va tenir com a ponent a la Dra Anna Garcia-Altes Economista i doctora en Medicina i Cirurgia i actualment Presidenta de l’Associació Espanyola d’Economia de la Salut.

En la ponència, va fer una anàlisi del context presentant el creixement dels costos sanitaris en els darrers anys i els factors que els determinen (demogràfics, derivats de l’increment de la renta per capità i els residuals que engloben factors de la oferta com son la evolució dels costos i els preus dels tractaments i de les tecnologies). El factors residuals han estat el més determinants en el creixement dels últims anys.

Va destacar la importància d’analitzar la efectivitat i eficiència de les innovacions i de reordenar el sistema d’elaboració i actualització de la cartera de serveis sanitaris públics, de forma que tingui en compte la seguretat, l’eficàcia, l’efectivitat, l’eficiència i la utilitat terapèutica de les tecnologies, les alternatives assistencials, els grups mes vulnerables, les necessitats socials i el seu impacte econòmic i organitzatiu.

Per últim va presentar la proposta d’iniciativa “HispaNICE”, que vol ser una institució amb autoritat independent, d’avaluació de pràctiques i polítiques sanitàries. Aquesta institució treballaria de forma col·laborativa amb el bon treball que realitzen les agencies d’avaluació de tecnologies sanitàries existents a l’Estat Espanyol (veure presentació) i (link al manifest per la creació d’HispaNICE)