La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), amb el suport tècnic de l’Acadèmia, va realitzar el passat 10 de juny una sessió de treball en format híbrid, presencial a l’Acadèmia i en línia a traves de la plataforma corporativa amb el tema “l’Experiència del pacient: PREM’s

El tema triat, per aquesta primera sessió de l’any, responia al convenciment i alhora l’evidencia, de que per prestar serveis sanitaris de qualitat, eficients i adequats, s’ha de conèixer a més dels resultats de la practica clínica i de salut, quines son les opinions, percepcions, valoracions i experiències de la ciutadania que els rep.

L’objectiu principal era compartir l’estat de la qüestió a casa nostra, al voltant de l’ús i la metodologia a utilitzar  per mesurar l’experiència del pacient durant tot el procés d’atenció, i un altre no menys important com era la de retrobar-nos amb els companys i companyes tot i que fos a distancia.

La sessió conduïda per Hortensia Aguado, Presidenta de la SCQA va  comptar amb dos experts, amb perfils i trajectòries diferents que van presentar el aspectes que consideraven claus, per disposar d’informació rigorosa de l’opinió pública.

 

Josep Jiménez Villa, Tècnic de la Unitat d’Experiència de Pacient. Gerència de Gestió Ciutadana. Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuaris. Servei Català de la Salut (Accedir al CV), ens va parlar d’aspectes conceptuals i metodològics com son la  gestió de la qualitat , necessitats dels pacients,  instruments per  mesurar PREM’S i PROMS , diferencies satisfacció/experiència, etapes a considerar en la construcció de qüestionaris, per finalitzar amb una proposta de línies de futur des del Servei Català de la Salut més enllà del PLAENSA.

>> Accedir al document

 

Beatriz Elias Valverde, Responsable de l’Àrea d’Enquestes, Estudis i Treballs del Centre d’estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya (Accedir al CV), va iniciar la seva presentació tot explicant qui és i que fa el CEO, òrgan de referencia en allò relacionat amb els estudis d’opinió a Catalunya. Entre totes les funcions del Centre va destacar l’assessorament que presta en matèria d’enquestes i el nou repte derivat de la llei de la transparència pel que fa als drets que tenen els usuaris d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública. En aquest context, ens ha donat l’enllaç a una presentació interactiva que permet consultar tots els estudis inclosos al Registre d’Estudis d’Opinió per temàtiques, any de realització, departaments promotors i metodologia emprada. La part final de la presentació la va centrar en qüestions tan importants com l’estandardització, el procediment de mostreig i la grandària de la mostra a l’hora de realitzar les enquestes, per assegurar la inferència en la població general.

>> Accedir al document