La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), amb el suport tècnic de l’Acadèmia, va realitzar el passat 10 de juny una sessió de treball en format híbrid, presencial a l’Acadèmia i en línia a traves de la plataforma corporativa amb el tema “l’Experiència del pacient: PREM’s

El tema triat, per aquesta primera sessió de l’any, responia al convenciment i alhora l’evidencia, de que per prestar serveis sanitaris de qualitat, eficients i adequats, s’ha de conèixer a més dels resultats de la practica clínica i de salut, quines son les opinions, percepcions, valoracions i experiències de la ciutadania que els rep.

L’objectiu principal era compartir l’estat de la qüestió a casa nostra, al voltant de l’ús i la metodologia a utilitzar  per mesurar l’experiència del pacient durant tot el procés d’atenció, i un altre no menys important com era la de retrobar-nos amb els companys i companyes tot i que fos a distancia.

La sessió conduïda per Hortensia Aguado, Presidenta de la SCQA va  comptar amb dos experts, amb perfils i trajectòries diferents que van presentar el aspectes que consideraven claus, per disposar d’informació rigorosa de l’opinió pública.

 

Josep Jiménez Villa, Tècnic de la Unitat d’Experiència de Pacient. Gerència de Gestió Ciutadana. Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuaris. Servei Català de la Salut (Accedir al CV), ens va parlar d’aspectes conceptuals i metodològics com son la  gestió de la qualitat , necessitats dels pacients,  instruments per  mesurar PREM’S i PROMS , diferencies satisfacció/experiència, etapes a considerar en la construcció de qüestionaris, per finalitzar amb una proposta de línies de futur des del Servei Català de la Salut més enllà del PLAENSA.

>> Accedir al document

 

Beatriz Elias Valverde, Responsable de l’Àrea d’Enquestes, Estudis i Treballs del Centre d’estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya (Accedir al CV), va iniciar la seva presentació tot explicant qui és i que fa el CEO, òrgan de referencia en allò relacionat amb els estudis d’opinió a Catalunya. Entre totes les funcions del Centre va destacar l’assessorament que presta en matèria d’enquestes i el nou repte derivat de la llei de la transparència pel que fa als drets que tenen els usuaris d’ésser consultats periòdicament i de manera regular sobre llur grau de satisfacció pel que fa als serveis públics i les activitats gestionades per l’Administració pública. En aquest context, ens ha donat l’enllaç a una presentació interactiva que permet consultar tots els estudis inclosos al Registre d’Estudis d’Opinió per temàtiques, any de realització, departaments promotors i metodologia emprada. La part final de la presentació la va centrar en qüestions tan importants com l’estandardització, el procediment de mostreig i la grandària de la mostra a l’hora de realitzar les enquestes, per assegurar la inferència en la població general.

>> Accedir al document

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil