Ressenya de la sessió

El paper de la neurociència en el disseny dels espais assistencials: Com ens afecta l’entorn construït

La importància de la neurociència en el disseny d’hospitals és un tema que està guanyant cada vegada més atenció en la construcció d’instal·lacions de salut. La neurociència, que estudia el funcionament del cervell i del sistema nerviós, ofereix una valuosa visió sobre com l’entorn físic pot afectar el benestar, la recuperació i la salut dels pacients.

En aquesta sessió Clara Rius i Ana García ens han explicat com la neurociència aplicada al disseny hospitalari és la comprensió dels estímuls sensorials i cognitius que influeixen en els pacients. Aquesta comprensió s’aplica a tot, des de la il·luminació i la ventilació fins a la distribució de les habitacions i els espais comuns. Per exemple, la llum natural pot tenir efectes positius en el ritme circadià dels pacients, ajudant-los a regular el son i millorar el seu estat d’ànim. A més, els colors, els materials i la disposició dels espais poden afectar l’estat emocional dels pacients i influir en la seva recuperació.

La neurociència també ofereix idees sobre com reduir l’estrès i l’ansietat dels pacients mitjançant el disseny de hospitals. Elements com ara els espais tranquils, les vistes agradables, la presència de natura i la creació de zones de relaxament poden ajudar a millorar l’estat emocional dels pacients i, potencialment, accelerar la seva recuperació.

A més dels beneficis per als pacients, el disseny basat en la neurociència també pot millorar la eficiència i la seguretat dels professionalsc. La disposició de les habitacions, els passadissos i els equips mèdics pot optimitzar la comunicació i la coordinació entre els membres de l’equip, reduint els errors i augmentant la eficàcia dels serveis de salut.

En resum, la integració de la neurociència en el disseny d’hospitals pot tenir un impacte profund en la salut i el benestar dels pacients, així com en la eficiència i la seguretat del personal mèdic. És un exemple poderós de com la ciència pot informar i millorar la nostra experiència en els entorns construïts, amb el potencial d’elevar els estàndards de la atenció mèdica i millorar els resultats dels pacients.