Us compartim un article sobre les reflexions i recomenacions per a planificar actuacions per a la prevenció i abordatge de Reaccions d’Estrés Agut en treballadors sanitaris i personal de recolzament a la labor sanitària amb motiu de la crisi ocasionada por COVID-19.

(article enviat per Maria Jose Bueno)