La Jornada serà inaugurada a les 10 h. pel conseller de salut, l’alcalde de  Girona, la presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i la  gerent territorial de l’ICS Girona 

Avui es realitzaran tallers pràctics a la Casa de Cultura de Girona

Prop de tres-centes persones participaran demà dijous a la XXIV Jornada de la  Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA), que enguany ha coorganitzat  juntament amb l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i que porta per títol  “Abordatge integrat de la persona: Posem el focus en les transicions  assistencials”. La Jornada s’inaugurarà a les 10 h. i comptarà amb la participació  del Conseller de Salut, Manel Balcells, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, la  presidenta de la SCQA, Rosa M. Simon i la gerent territorial de l’Institut  d’Assistència Sanitària (IAS)- ICS Girona, Àngels Morales.

Les transicions assistencials representen moments clau en el cicle d’atenció  assistencial de les persones, que abasta des de l’atenció primària, l’atenció  hospitalària, l’atenció intermèdia i la salut mental, passant per diferents  especialitats, recursos i serveis, tant de la vessant de salut com social.

Les transicions assistencials suposen el camí que ha de fer l’usuari per  transcórrer en el sistema de salut, la continuïtat que percep entre els diferents  nivells assistencials. Entendre i gestionar aquestes transicions de manera  efectiva millora els resultats clínics, la seguretat clínica, l’experiència de la  persona i, a més, contribueix al desenvolupament d’un sistema de salut més  eficient. L’objectiu de la Jornada és buscar les oportunitats per millorar aquesta  continuïtat assistencial per tal d’oferir una atenció de la màxima excel·lència.

Tallers avui dimecres a la tarda 

La Jornada es durà a terme entre avui i demà, 5 i 6 de juny. Començarà avui a  la tarda, quan es duran a terme tres tallers pràctics a la Casa de Cultura de  Girona, entre les 17 h i les 19 h. En concret, es farà el taller “Com plantejo  l’avaluació de les meves intervencions per millorar la qualitat assistencial?”, en  el qual s’aprendrà a plantejar correctament i d’una manera molt senzilla, els  aspectes més importants que s’han de tenir en compte quan s’avalua una  intervenció. També es farà un taller teòric i pràctic sobre el “Desenvolupament,  implementació i avaluació d’eines d’ajuda a la presa de decisions compartides a  partir d’un cas pràctic”, el qual es tractarà justament sobre les Decisions  Compartides, s’aprendrà a desenvolupar eines per a la presa de decisions  compartides i es reflexionarà sobre quins aspectes (barreres i facilitadors) influeixen en la seva implementació. El darrer dels tallers serà sobre “Briefing i  debriefing en seguretat del pacient”. Els briefing són instruments per a la millora  de la cultura de la seguretat fomentant la participació oberta dels professionals  dins de les rutines diàries assistencials i incrementant la seva sensibilitat envers  els diferents aspectes de la seguretat del pacient.

Compartir experiències per millorar el model 

Demà dijous serà el dia de la Jornada, pròpiament dita, que esdevindrà un espai  de treball i coneixement, on es compartiran experiències d’èxit i projectes. Amb  una mirada territorial, multinivell i multidisciplinària, s’analitzaran les millors  pràctiques, s’abordaran reptes comuns i s’exploraran les oportunitats que es  plantegin en l’abordatge integrat de la persona en les diferents fases del seu  recorregut assistencial.

Durant la Jornada es faran dues taules rodones: la primera tractarà sobre els  reptes actuals en les transicions assistencials i la segona sobre l’aplicació de les  noves tecnologies en les transicions assistencials. Seguidament es farà una  taula de debat amb experts que valoraran les conseqüències de la no qualitat en  les transicions, i en aquest sentit, es tractarà sobre l’adequació i l’eficiència. En  la darrera de les taules es presentaran quatre de les millors experiències de  Catalunya seleccionades pel comitè científic.

Abans de cloure la Jornada es farà l’entrega de premi. En aquest sentit, rebran  guardons les dues millors comunicacions. Faran la cloenda, la vicepresidenta  tercera de la Diputació i presidenta delegada de Dipsalut, Maria Puig, juntament  amb Esteve Avellana, Director d’Atenció Primària de l’IAS-ICS Girona i la  Johanna Caro Mendivelso, presidenta del Comitè Científic de la Jornada.

Tallers teòrics i pràctics
Dia Avui dimecres 5 de juny
Hora De 17 h a 19 h
Lloc Casa de Cultura de Girona

 

XXIV Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial
Dia Demà dijous 6 de juny
Hora De 10 h a 17 h
Lloc Sala de Cambra > Auditori Palau de Congressos
Inauguració  10 h: Amb la participació de:
Sr. Lluc Salellas Vilar, alcalde de Girona > Benvinguda Sra. Àngels Morales Lozano, gerent territorial IAS-ICS  Girona i presidenta del Comitè Organitzador
Sra. Rosa Simón Pérez, presidenta de la Societat Catalana  de Qualitat Assistencial
Sr. Manel Balcells Díaz, Conseller de Salut de la Generalitat de  Catalunya.
Entrega de  premis i  cloenda 16:30h: Amb la participació de:
Sra. Johanna Caro Mendivelso, presidenta del Comitè  Científic
Sr. Esteve Avellana Revuelta. Director d’Atenció Primària  IAS-ICS Girona
Sra. Maria Puig Ferrer, vicepresidenta tercera de la  Diputació i presidenta delegada de Dipsalut
Programa i  més  informació https://scqa.cat/xxiv-jornada-de-la-scqa-2024-presentacio/

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil