En la taula ‘Premis a les millors comunicacions’ es van presentar els 6 millors treballs avaluats pel comitè científic dels 138 presentats.

Els treballs optant a premi van ser:

 

  • Implementació de les metodologies Design Thinking i Lean Healthcare per el disseny d’un nou circuit d’atenció en urgències del pacient amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) en un hospital terciari. Àngels Pérez Matas. Infermera gestora de processos i avaluació de la Direcció de processos i avaluació de l’Hospital Universitari de Bellvitge ens va exposar com a través de l’anàlisi de l’experiència del pacient i el disseny del procés s’ha posat en marxa un circuit específic d’atenció davant de la demanda d’atenció urgent dels pacients amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
  • Implementació i avaluació del programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental dels joves a partir de la proximitat al territori i la vinculació a la xarxa de salut mental. Helena Vall Roqué, Psicòloga general sanitària, investigadora a l’Institut Universitari Avedis Donabedian, i doctoranda a la Universitat de Barcelona va presentar l’avaluació i impacte d’un programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental, dissenyat i posat en marxa al 2018, per oferir assessorament i suport a adolescents i joves en el sí de la comunitat, a l’hora que també dona resposta i redirigeix a les persones per abordar els seus problemes al nivell d’atenció més adequat. Aquest treball va ser guardonat amb el primer premi (atorgat per valoració del Comitè Científic) dotat de 1.000€ i patrocinat per VIFOR
  • Infecció quirúrgica. Indicador de qualitat en la cirurgia electiva colorrectal. Xavier Pérez Martí, cirurgià i coordinador Bloc Quirúrgic Hospital Residència Sant Camil del Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf ens va presentar com a través de la metodologia Lean i concretament posant en marxa consecutius cicles de PDCA a través de l’A3 s’aconsegueix millorar la infecció quirúrgica en la cirurgia colorectal.
  • Impacte de la saturació dels serveis d’urgències en la qualitat assistencial. Javi Molero Calafell, metge Intern Resident (MIR) de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital del Mar, ens va presentar un acurat anàlisis de les causes de la saturació del servei d’urgències i quin és el seu impacte en la qualitat assistencial, deixant com a conclusió que l’anàlisi de les causes de la saturació en els serveis d’urgències pot orientar-nos a emprendre accions per a disminuir-la.
  • Millora de l’organització del circuit d’analítiques a l’Atenció Primària. Anna Vila Sans, infermera i referent de Qualitat de l’EAP de Sant Feliu de Guíxols, ens va explicar com utilitzant la metodologia Lean s’ha redissenyat el circuit d’analítiques, eliminant els colls d’ampolla i fent el mateix d’un altra manera han aconseguint reduir en 30’ el temps destinat a les extraccions. Aquest treball va ser guardonat amb el segon premi (atorgat per valoració dels assistents) dotat de 500€ i patrocinat per CLICK IT
  • Resultats d’un model d’auditories internes del sistema de gestió de la qualitat en una organització monogràfica i multicèntrica. Esther González Muñoz, tècnica de qualitat a l’Institut català d’oncologia ens va presentar com organitzant i formant equips d’auditors interns impacta en la qualitat de les auditories internes i en la detecció d’àrees de millora.

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil