La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 10 beques, per a 10 inscripcions en el XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que tindrà lloc a Burgos del 17 al 19 d’octubre de 2018.

REQUISITS I TERMINIS PRESENTACIÓ CANDIDATURES

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’esmentat Congrés i que no hagin demanat beca a la pròpia SECA.

Requisits: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 3 d’agost de 2018. S’acceptaran tots els resums que s’hagin presentat a avaluació pel Comitè Científic del Congrés, i que hagin estat acceptats.

Procés: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 4 d’agost de 2017 i es comunicaran els resultats als guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar l’auspici de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat, rebeu cordials salutacions.