La Maria Jose Bueno ens invita a consultar l’últim Eurobaròmetre de la Seguretat i Qualitat de l’Atenció del Pacient publicat per la Comissió Europea.

Des de 1973 la Comissió Europea s’encarrega d’estudiar l’opinió pública de cadascun dels Estats Membres. Les enquestes del Eurobaròmetre analitzen grans temes d’interès per els ciutadans europeus com, per exemple en aquest cas, la qualitat del sistema sanitari.

Hem volgut difondre els resultats d’aquest estudi on es recull mitjançant entrevistes cóm perceben i valoren els ciutadans la qualitat dels serveis sanitaris, la informació que reben, la seva vulnerabilitat en el sistema sanitari, l’experiència d’efectes adversos, la informació en temes relacionats amb la seguretat del pacient com el risc d’infecció, l’ús de consentiments informats en procediments quirúrgics i quins han estat els recursos utilitzats davant d’un possible efecte advers.

Aquest informe, ens presenta la informació amb comparant els resultats de les entrevistes realitzades a Espanya (1.013) en comparació a les realitzades a nivell de Europa (27.919).

Són referència aquestos dos enllaços per poder revisar informació actualitzada en temes sanitaris : http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm http://www.hspm.org/countries/spain25062012/countrypage.aspx