La temàtica i el lema del Congrés han estat: “Adecuación y Eficiencia: menos es más”.

Hi han participat 660 professionals de distintes procedències: Catalunya (42%), Comunidad de Madrid (20%), Región Murciana (7%), País Vasco (6%), Andalucía (5%), Galicia (5%), Aragón (4%), Cantabria (4%), Comunidad Valenciana (3%), Castilla – La Mancha (2%), Principado de Asturias (1%), Castilla y León (1%), Andorra (0,2%), Comunidad Foral de Navarra (0,2%)

El programa científic constava de 2 conferencies (inaugural i clausura), 11 tallers, 7 trobades amb experts, 3 sessions plenàries, 4 sessions tècniques, 15 taules temàtiques, i 1 taula amb les millors comunicacions del congrés.

Es van rebre 628 comunicacions, de les quals se’n rebutjaren (per continguts i/o errors) un 2,1%. De les 614 restants: un 0,8% van anar a premi (5), un 1% a ponencia (6), un 35,5% a estàndards orals de 8 minuts, un 31% a “exprés” en 3 minuts, i un 31% a electròniques. Totes les comunicacions es van defensar.

Es varen donar 10 premis a les comunicacions: millor del congrés (Belén Sotillos, TIC’s;  Andalucía), millor elevada a ponència (Juana Mateos, humanització; Madrid), millor extraordinària al soci/a de la SCQA per celebrar els 20 anys de la societat catalana (Victòria Ariza, Lean, Consorci Sanitari del Garraf), 1r i 2n premis a les estàndards (Antonio Sánchez, cardiologia; Terrassa. Y Miguel Latorre, danys a prevenir; Bilbao), 1r i 2n a les exprés (Cristina Antón, infermeria; Madrid. Y Ramon Mir, “chaleco informativo”; Barcelona), 1r i 2n a les electròniques (Daniel Ángel, cirurgia general; Murcia. Y Encarna Sevilla, rehabilitació cardíaca; Murcia), i premi al millor article de la RCA del 2016.

El balanç econòmic provisional del congrés ha estat positiu al voltant d’uns 100.000 euros, import que es repartirà entre la SECA (60%) i la SCQA (40%); el desglossament aproximat mostra unes despeses del 200.578 euros, i uns ingressos de 312.280 euros.

La satisfacció dels congressistes ha estat alta, al voltant de 8 sobre 10 al promig global.

En conclusió, els membres de la junta i els socis de la SCQA, repartits entre els comitès organitzador i científic, hem treballat molt a gust preparant i desenvolupant el Congrés.

Es van enviar e-correus a tots els membres dels Comitès i presidents perquè donessin idees sobre el mateix; es varen rebre 147 propostes de temes i ponents, de les quals un 83% es van incorporar al programa científic, i el 50% dels ponents han estat de Catalunya.

El 71% de membres d’ambdós comitès han participat cercant ponents, evaluant comunicacions i moderant taules.

Cal destacar l’excel·lent paper organitzador de la Secretaria Tècnica “azulcongresos”, amb Silvia Suárez al capdavant, que ha gestionat i dirigit molt eficientment tot el congrés.

En definitiva, un èxit i un agraïment tant per la SCQA, com per la SECA i com per tots els professionals que es dediquen a la qualitat i que han participat en aquest 35è Congrés de la SCQA i 19s Jornades de la SCQA.

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil