La temàtica i el lema del Congrés han estat: “Adecuación y Eficiencia: menos es más”.

Hi han participat 660 professionals de distintes procedències: Catalunya (42%), Comunidad de Madrid (20%), Región Murciana (7%), País Vasco (6%), Andalucía (5%), Galicia (5%), Aragón (4%), Cantabria (4%), Comunidad Valenciana (3%), Castilla – La Mancha (2%), Principado de Asturias (1%), Castilla y León (1%), Andorra (0,2%), Comunidad Foral de Navarra (0,2%)

El programa científic constava de 2 conferencies (inaugural i clausura), 11 tallers, 7 trobades amb experts, 3 sessions plenàries, 4 sessions tècniques, 15 taules temàtiques, i 1 taula amb les millors comunicacions del congrés.

Es van rebre 628 comunicacions, de les quals se’n rebutjaren (per continguts i/o errors) un 2,1%. De les 614 restants: un 0,8% van anar a premi (5), un 1% a ponencia (6), un 35,5% a estàndards orals de 8 minuts, un 31% a “exprés” en 3 minuts, i un 31% a electròniques. Totes les comunicacions es van defensar.

Es varen donar 10 premis a les comunicacions: millor del congrés (Belén Sotillos, TIC’s;  Andalucía), millor elevada a ponència (Juana Mateos, humanització; Madrid), millor extraordinària al soci/a de la SCQA per celebrar els 20 anys de la societat catalana (Victòria Ariza, Lean, Consorci Sanitari del Garraf), 1r i 2n premis a les estàndards (Antonio Sánchez, cardiologia; Terrassa. Y Miguel Latorre, danys a prevenir; Bilbao), 1r i 2n a les exprés (Cristina Antón, infermeria; Madrid. Y Ramon Mir, “chaleco informativo”; Barcelona), 1r i 2n a les electròniques (Daniel Ángel, cirurgia general; Murcia. Y Encarna Sevilla, rehabilitació cardíaca; Murcia), i premi al millor article de la RCA del 2016.

El balanç econòmic provisional del congrés ha estat positiu al voltant d’uns 100.000 euros, import que es repartirà entre la SECA (60%) i la SCQA (40%); el desglossament aproximat mostra unes despeses del 200.578 euros, i uns ingressos de 312.280 euros.

La satisfacció dels congressistes ha estat alta, al voltant de 8 sobre 10 al promig global.

En conclusió, els membres de la junta i els socis de la SCQA, repartits entre els comitès organitzador i científic, hem treballat molt a gust preparant i desenvolupant el Congrés.

Es van enviar e-correus a tots els membres dels Comitès i presidents perquè donessin idees sobre el mateix; es varen rebre 147 propostes de temes i ponents, de les quals un 83% es van incorporar al programa científic, i el 50% dels ponents han estat de Catalunya.

El 71% de membres d’ambdós comitès han participat cercant ponents, evaluant comunicacions i moderant taules.

Cal destacar l’excel·lent paper organitzador de la Secretaria Tècnica “azulcongresos”, amb Silvia Suárez al capdavant, que ha gestionat i dirigit molt eficientment tot el congrés.

En definitiva, un èxit i un agraïment tant per la SCQA, com per la SECA i com per tots els professionals que es dediquen a la qualitat i que han participat en aquest 35è Congrés de la SCQA i 19s Jornades de la SCQA.