L’Organització Mundial de la Salut ha posat en marxa una campanya mundial per conscienciar sobre la seguretat dels pacients i instar professionals, pacients i organitzacions sanitàries a mostrar el seu compromís perquè l’atenció en salut sigui més segura, i preservar el dret que tenen els pacients a ser atesos per sistemes sanitaris segurs. Campanya OMS.

El tema escollit per la OMS és “Seguretat del pacient: una prioritat de salut mundial” i l’eslògan és “Defensem la seguretat del pacient”.

Existeix un dèficit de coneixement a l’hora d’entendre la magnitud del problema i els seus factors contribuents i causants. Aquest dia, és viscut com una oportunitat per posar en valor les activitats que es realitzen per garantir una atenció segura i fer-ne la màxima difusió, tant interna a com externament. Us animem a fer-ho