Aquest any, encara sota les circumstàncies especials provocades per la situació sanitària, la Sociedad Española de CalidadAsistencial (SECA) celebrarà el seu segon congrésanual de forma virtual.

Durant els dies 25, 26, 27 i 28 d’octubre, i sota el lema “La calidaden tiempos de incertidumbre“, es compartiran coneixements i experiències de millora de la qualitat assistencial, i del 18 al 21 d’octubre tindran lloc les sessions tècniques.

Entre d’altres, el 19 d’octubre de 15:30 a 16:50h es celebrarà la sessió tècnica de FeminFER, un projecte que neixamb l’objectiu de ser un fòrum de debat multidisciplinari, ambla participació de clínics de diferents especialitats, gestors i pacients, pera reflexionar de manera multidireccional entorn el diagnòstic i tractament del’anèmia ferropènica a la dona.