Entrevistem als nostres socis i sòcies: Avui, Santi Tomas, Director-gerent Fundació FIDISP

“La presentació del Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 representa el compromís ferm del Departament de Salut per la millora contínua del sistema sanitari català”

 

1. Ens pots fer una breu ressenya de la teva trajectòria professional i explicar-nos perquè ets soci de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i des de fa quant de temps?

Jo soc metge especialista en Medicina Interna i durant molts anys de la meva carrera professional em vaig dedicar a la gestió de serveis d’urgències. Va ser en aquest període quan em vaig adonar de la importància que tenia l’anàlisi de la qualitat del que fèiem. A partir d’aquí em vaig introduir en aquest camp, vaig tenir l’ocasió de poder desenvolupar i coordinar un projecte de Seguretat del Pacient per Urgències amb la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) per a tota Espanya i al cap dels anys continuar dintre del mon de la qualitat i la seguretat del pacient des de la Fundació FIDISP.

Des de aquest any formo part de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) com soci institucional en representació de FIDISP

2. Com veus la qualitat assistencial en el Sistema de Salut a Catalunya? En quines àrees hem avançat i quin camí ens queda per recórrer?

Jo crec que el Sistema de Salut a Catalunya ha apostat des del seus inicis per la qualitat assistencial. Exemples els tenim diversos en aquests quasi 40 anys, como el desenvolupament dels plans de salut, de les estratègies d’acreditació de serveis sanitaris o el desenvolupament dels plans estratègics de seguretat del pacient a Catalunya, entre altres. A més diferents hospitals catalans han estat pioners en el camp de la Qualitat dins del Sistema Nacional de Salut a Espanya. A nivell de macrogestió y mesogestió ha estat important.

“Encara cal treballar més el concepte de la qualitat a nivell de la microgestió, entre els professionals, molts d’ells encara escèptics sobre aquest concepte.”

Una altre cosa són les dificultats en el seu desenvolupament, que han vingut marcades per situacions polítiques, econòmiques , socials i, més recentment, pandèmiques, que han fet que la velocitat en la seva implantació així estat més heterogènia. A més encara cal treballar més el concepte de la qualitat a nivell de la microgestió, entre els professionals, molts d’ells encara escèptics sobre aquest concepte.

Crec que, recentment, la presentació del Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 representa el compromís ferm del Departament de Salut per la millora contínua del sistema sanitari català.

“Un altre aspecte important és la seguretat lligada a les malalties emergents: el covid ens ha demostrat que no estàvem preparats, i que no érem conscients de la necessitat d’assegurar la qualitat i la seguretat de l’assistència quan apareixen situacions emergents.”

3. Una d’aquestes àrees es la relacionada amb la Seguretat del Pacient, ens pots explicar quins son els grans reptes

Actualment els grans reptes van en paral·lel amb la evolució de la societat i dels sistemes sanitaris, especialment, després d’haver viscut la pandèmia per COVID. S’ha introduït noves tecnologies i això comporta, per tant, nous riscos: us correcte de la telemedicina, la seguretat lligada amb la introducció de la intel·ligència artificial, els ciberatacs, etc. Són aspectes que haurem d’estudiar i la prevenció dels riscos lligats. Un altre aspecte important és la seguretat lligada a les malalties emergents: el covid ens ha demostrat que no estàvem preparats, i que no érem conscients de la necessitat d’assegurar la qualitat i la seguretat de l’assistència quan apareixen situacions emergents. També es necessari treballar molt la transparència dels resultats, per poder avançar i poder millorar el que fem, i donar a conèixer i compartir amb tothom els resultats. Cal ser cada vegada més proactius.

No podem oblidar, de totes formes, que hem de continuar treballant els aspectes tradicionals i bàsics tant a nivell de la qualitat i, dins d’aquesta no deixar de fomentar la cultura de la seguretat del pacient.

 

4. Des de fa uns anys, el proper 17 de setembre es celebra el Dia mundial de la Seguretat del pacient, enguany amb el lema “Involucrar els pacients en la seguretat del pacient”, quina es la teva opinió sobre la situació de la participació del pacient en els centres?

Des de fa anys es parla de la participació del pacient de diferents formes: assistència centrada en el pacient, experiència en el pacient, participació, etc. El que es important es definir què vol dir “participació del pacient”.

“La participació del pacient ha de ser una acció consultiva, col·laborativa, assessora… participar vol dir influir per a que les coses millorin”

 

La participació del pacient ha de ser una acció consultiva, col·laborativa, assessora… participar vol dir influir per a que les coses millorin. El que no pot ser es que sigui testimonial o “per quedar bé” quan nosaltres ja hem pres una sèrie de decisions que no pensem modificar. En aquest sentit, cal trobar aspectes que facilitin la seva motivació i a la vegada trencar barreres. Els pacients han de veure que reconeixem les seves opinions i aportacions i que ells vegin que aquestes es tenen en compte per millorar el sistema. I si recordem el famós formatge suís de Reason, la primera barrera sempre ha de ser el pacient, no la última rodanxa, que ja es la que rep les conseqüències.

Hi ha diferents experiències i eines efectives recollides a la literatura, desenvolupades per societats científiques, agències de salut, associacions de pacients etc. Un dels aspectes interessants és l’aplicació de eines com les PROM i PREM, que no sols mesuren les expectatives i experiències del pacients sinó també es poden informació d’aspectes que, per la participació del pacient, poden ajudar a millorar la seguretat del pacient.

“La nostra missió es fomentar la cultura de la seguretat del pacient. És per això que quan veiem que ja portem una dècada ens sentim orgullosos de la feina feta fins ara.”

5. Aquest any 2023 FIDISP ha complert 10 anys des de la seva fundació. Què significa per vosaltres i que podeu aportar a la seguretat del pacient?

FIDISP és l’acrònim de Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente. Ara fa 10 anys de la seva constitució, creada per un grup d’amics professionals que treballavem en el camp de la seguretat del pacient, cada un dins de la seva especialitat mèdica. La nostre missió es fomentar la cultura de la seguretat del pacient. És per això que quan veiem que ja portem una dècada ens sentim orgullosos de la feina feta fins ara.

Per FIDISP han passat més de 9000 professionals en activitats formatives, hem desenvolupat uns dotzena de projectes de recerca, hem ideat un model d’autoavaluació de la seguretat del pacient per serveis i centres sanitaris (“Segell FIDISP”), s’han dissenyat campanyes, convoquem un premi per a la recerca (que ja es la IV edició) i hem intentat fer difusió en general de la seguretat del pacient.

Som una organització privada sense ànim de lucre, que ens autofinancem. Això vol dir que tots els nostres ingressos que provenen de les activitats realitzades es reinverteixen en noves activitats. No depenem de cap grup i això ens permet ser independents i que la gent cregui en nosaltres.

Apostem per ser proactius i avançar-nos a les situacions que venen sense oblidar el més bàsic: fomentar la cultura i les pràctiques segures

6. Quines iniciatives creus que hauria de promoure l’SCQA per ajudar a avançar en la qualitat i la seguretat del pacient

La SCQA ha der ser la organització que lideri la qualitat assistencial a nivell català. Les seves aportacions han de poder ajudar a millorar el sistema sanitari.

Hi ha aspectes que es poden promoure de la SCQA, des de les activitats que ja es fan per fomentar i generar espais per compartir experiències i projectes fins a lluitar per a que la qualitat i la seguretat del pacient sigui una matèria entesa pels professionals sanitaris i que sigui incorporada en el nostre ADN des de la formació de pregrau.

“La SCQA ha der ser la organització que lideri la qualitat assistencial a nivell català. Les seves aportacions han de poder ajudar a millorar el sistema sanitari..”

 

Un tema interessant podria ser acostar altres sectors professionals i empresarials al mon de la sanitat, i compartir la seva experiència en el mon de la qualitat per veure com la podem aplicar en els nostres camps. No oblidem que les arrels de la qualitat són comunes, i sols l’entorn i el producte final pot ser a vegades diferents. Molts sectors ens porten anys de avantatge i podem importar idees i experiències per ser incorporades dins del sistema sanitari.

7. Per què animaries als i les professionals de la salut a associar-se a la SCQA?

Dons una mica per tot el que ja hem dit abans, però especialment per que es la referència en el mon de la qualitat a Catalunya i el lloc a on tots podem aprendre i compartir, sense distincions. Encara recordo els primers cursos i congressos que vaig anar de les societats de qualitat i veia que parlàvem el mateix idioma de la meva especialitat, simplement es contemplàvem els aspectes assistencials des d’un punt de vista diferent que ajudaven a millorar. des d’un altre punt de vista. És un bon lloc on ens podem trobar i aprendre tots.

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil