Entrevistem als nostres socis i sòcies: Avui a Roser Anglès, Directora d’Hospitals de l’ICS

“La seguretat del pacient és justament una de les passions, i amb la que estic més compromesa i em mou”

 

1. Qui és Roser Anglès?

El primer que m’agrada explicar, és que sóc metgessa intensivista. Vaig començar com a adjunta el juliol del 1993, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Ben aviat em va interessar la qualitat assistencial, sobretot des de la perspectiva de la variabilitat en la pràctica clínica i en relació als procediments no desitjats i riscos derivats per la seguretat del pacient.

La seguretat del pacient és justament una de les passions, i amb la que estic més compromesa i em mou.

Així doncs em vaig anar enfocant a aquest propòsit, primer com a referent de seguretat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i col·laborant amb el Departament de Salut. Vam fer el Programa d’Atenció a les Segones Víctimes amb la doctora Fidel, vam treballar amb el sistema de notificació d’esdeveniments adversos,… tots aquests projectes lligats a la seguretat del pacient. I fins que un dia vaig fer el pas de passar a la gestió. Em vaig incorporar a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on vaig ocupar diferents càrrecs: direcció mèdica, direcció assistencial,… durant 5 anys. Després va sorgir l’oportunitat d’incorporar-me a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, i ara fa 5 mesos, aquí, al Centre Corporatiu de l’ICS, com a Directora Assistencial d’Hospitals. Sempre procurant aportar visió integradora i transversal.

“Tothom té consciència de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de l’atenció que prestem. Aquest és un gran pas que hem fet en el conjunt del sistema”

 

2. Com veus la qualitat assistencial en el Sistema de Salut de Catalunya? En quines àrees hem avançat i quin camí ens queda per recórrer?

Penso que un punt clau en què s’ha avançat i que a vegades potser no li donem prou valor és en la conscienciació dels professionals. Jo ara, quan vaig a fer alguna xerrada o participo en alguna activitat relacionada amb temes de qualitat assistencial percebo que els professionals es senten molt implicats, ja hi estant treballant i tenen projectes de millora en curs. Tothom té consciència de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de l’atenció que prestem. Aquest és un gran pas que hem fet en el conjunt del sistema.

I també és un fet que hem evolucionat i madurat en aquesta visió de la qualitat més integral i multidimensional dins de les organitzacions, caminem des del model d’unitats de qualitat més aviat aïllades cap a models integrats en les direccions.

Tots els models tenen avantatges i inconvenients, al final moltes coses depenen de les persones, però realment veig que estem fent aquesta evolució cap a una integració més gran, i crec que és interessant.

3. Quines iniciatives creus que la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) hauria de promoure per ajudar a avançar en la qualitat i la seguretat dels pacients?

Crec que la SCQA és un agent imprescindible per ajudar a consolidar i avançar en els temes de la qualitat assistencial, i en el seu paper catalitzador de la interacció amb les diferents institucions del SISCAT, CatSalut, Departament de Salut…

La SCQA té un paper de garant i referencial al sistema, per mantenir-nos actualitzats, especialment en aquells temes més innovadors i controvertits de la qualitat assistencial i en totes les dimensions, posant el focus en la persona.

“Crec que la SCQA és un agent imprescindible per ajudar a consolidar i avançar en els temes de la qualitat assistencial, i en el seu paper catalitzador de la interacció amb les diferents institucions del SISCAT, CatSalut, Departament de Salut…”

És fonamental incorporar l’experiència i la qualitat de vida de les persones ateses. A l’ICS hi estem treballant, és clar, ara mateix per incorporar els PROMS (Patient-reported outcomes measures) per tenir informació de la qualitat de vida i estat funcional de les persones ateses, i amb l’objectiu de poder identificar els processos que funcionen amb més eficiència, fer benchmark entre els diferents centres… i CatSalut hi té també un paper clau en això.

En definitiva, la SCQA representa la unió de tots els experts sobre aquest tema, i això té una gran fortalesa i ha d’ajudar en la construcció de la idea de valor a la Salut, o Value-based Healthcare, que és l’objectiu de tots.

4. Per què animaries als i les professionals de la salut a associar-se a la SCQA?

Per tot això que hem dit, és la manera de mantenir-se actualitzat.

La veritat és que en aquesta societat sempre m’he sentit molt ben acollida.

És una societat viva, activa, inquieta, que es mou, que es fa present a les xarxes, que és xarxa, xarxa de professionals de diverses disciplines, a qui els uneix un fet, el seu compromís per la millora contínua en benefici de les persones. Realment interessant, doncs jo crec que en aquest sentit ja estan tardant a fer-se socis d’aquesta societat els que encara no ho son!

Està molt bé. A més, aquesta societat té la característica de sistema federat amb les societats de qualitat assistencial de la resta de comunitats autònomes. Penso que està molt ben pensat, i té moltes avantatges, doncs pertànyer a la societat catalana et permet ser de l’espanyola, la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). Per tant més xarxa, més perspectives, més riquesa.

Això mateix, ja posa de manifest que sou gent que treballeu buscant sinergies i col·laborant.

Us hi animo!

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil