Entrevistem als nostres socis i sòcies: Avui a Roser Anglès, Directora d’Hospitals de l’ICS

“La seguretat del pacient és justament una de les passions, i amb la que estic més compromesa i em mou”

 

1. Qui és Roser Anglès?

El primer que m’agrada explicar, és que sóc metgessa intensivista. Vaig començar com a adjunta el juliol del 1993, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Ben aviat em va interessar la qualitat assistencial, sobretot des de la perspectiva de la variabilitat en la pràctica clínica i en relació als procediments no desitjats i riscos derivats per la seguretat del pacient.

La seguretat del pacient és justament una de les passions, i amb la que estic més compromesa i em mou.

Així doncs em vaig anar enfocant a aquest propòsit, primer com a referent de seguretat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i col·laborant amb el Departament de Salut. Vam fer el Programa d’Atenció a les Segones Víctimes amb la doctora Fidel, vam treballar amb el sistema de notificació d’esdeveniments adversos,… tots aquests projectes lligats a la seguretat del pacient. I fins que un dia vaig fer el pas de passar a la gestió. Em vaig incorporar a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on vaig ocupar diferents càrrecs: direcció mèdica, direcció assistencial,… durant 5 anys. Després va sorgir l’oportunitat d’incorporar-me a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, i ara fa 5 mesos, aquí, al Centre Corporatiu de l’ICS, com a Directora Assistencial d’Hospitals. Sempre procurant aportar visió integradora i transversal.

“Tothom té consciència de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de l’atenció que prestem. Aquest és un gran pas que hem fet en el conjunt del sistema”

 

2. Com veus la qualitat assistencial en el Sistema de Salut de Catalunya? En quines àrees hem avançat i quin camí ens queda per recórrer?

Penso que un punt clau en què s’ha avançat i que a vegades potser no li donem prou valor és en la conscienciació dels professionals. Jo ara, quan vaig a fer alguna xerrada o participo en alguna activitat relacionada amb temes de qualitat assistencial percebo que els professionals es senten molt implicats, ja hi estant treballant i tenen projectes de millora en curs. Tothom té consciència de la necessitat de treballar per millorar la qualitat de l’atenció que prestem. Aquest és un gran pas que hem fet en el conjunt del sistema.

I també és un fet que hem evolucionat i madurat en aquesta visió de la qualitat més integral i multidimensional dins de les organitzacions, caminem des del model d’unitats de qualitat més aviat aïllades cap a models integrats en les direccions.

Tots els models tenen avantatges i inconvenients, al final moltes coses depenen de les persones, però realment veig que estem fent aquesta evolució cap a una integració més gran, i crec que és interessant.

3. Quines iniciatives creus que la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) hauria de promoure per ajudar a avançar en la qualitat i la seguretat dels pacients?

Crec que la SCQA és un agent imprescindible per ajudar a consolidar i avançar en els temes de la qualitat assistencial, i en el seu paper catalitzador de la interacció amb les diferents institucions del SISCAT, CatSalut, Departament de Salut…

La SCQA té un paper de garant i referencial al sistema, per mantenir-nos actualitzats, especialment en aquells temes més innovadors i controvertits de la qualitat assistencial i en totes les dimensions, posant el focus en la persona.

“Crec que la SCQA és un agent imprescindible per ajudar a consolidar i avançar en els temes de la qualitat assistencial, i en el seu paper catalitzador de la interacció amb les diferents institucions del SISCAT, CatSalut, Departament de Salut…”

És fonamental incorporar l’experiència i la qualitat de vida de les persones ateses. A l’ICS hi estem treballant, és clar, ara mateix per incorporar els PROMS (Patient-reported outcomes measures) per tenir informació de la qualitat de vida i estat funcional de les persones ateses, i amb l’objectiu de poder identificar els processos que funcionen amb més eficiència, fer benchmark entre els diferents centres… i CatSalut hi té també un paper clau en això.

En definitiva, la SCQA representa la unió de tots els experts sobre aquest tema, i això té una gran fortalesa i ha d’ajudar en la construcció de la idea de valor a la Salut, o Value-based Healthcare, que és l’objectiu de tots.

4. Per què animaries als i les professionals de la salut a associar-se a la SCQA?

Per tot això que hem dit, és la manera de mantenir-se actualitzat.

La veritat és que en aquesta societat sempre m’he sentit molt ben acollida.

És una societat viva, activa, inquieta, que es mou, que es fa present a les xarxes, que és xarxa, xarxa de professionals de diverses disciplines, a qui els uneix un fet, el seu compromís per la millora contínua en benefici de les persones. Realment interessant, doncs jo crec que en aquest sentit ja estan tardant a fer-se socis d’aquesta societat els que encara no ho son!

Està molt bé. A més, aquesta societat té la característica de sistema federat amb les societats de qualitat assistencial de la resta de comunitats autònomes. Penso que està molt ben pensat, i té moltes avantatges, doncs pertànyer a la societat catalana et permet ser de l’espanyola, la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). Per tant més xarxa, més perspectives, més riquesa.

Això mateix, ja posa de manifest que sou gent que treballeu buscant sinergies i col·laborant.

Us hi animo!