Entrevistem als nostres socis i sòcies: Avui a Ramon Escuriet, Director del Pla de salut afectiva, sexual i reproductiva, del Departament de Salut

“El sistema de salut de Catalunya és un sistema on es prioritza la qualitat de l’atenció”

 

1. Ens pots fer una breu ressenya de la teva trajectòria professional i explicar-nos perquè ets soci de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial i des de fa quant de temps?

A l’any 1996 vaig acabar la meva formació com llevador a Catalunya i a l’any 2015 em vaig doctorar al programa de biomedicina de la UPF.  Vaig treballar en l’atenció hospitalària i l’atenció primària durant 14 anys i a l’any 2008 em vaig incorporar al Departament de Salut com coordinador de l’Estratègia d’atenció al part normal fins al 2017 que em vaig incorporar al Servei Català de la Salut. Actualment des de l’any 2021 soc el director del Pla de salut afectiva, sexual i reproductiva que es lidera conjuntament des del DS i el SCS.

 

“S’ha avançat molt en la qualitat de l’atenció a les dones durant l’embaràs, part i postpart”

 

2. Com veus la qualitat assistencial en el Sistema de Salut a Catalunya? En quines àrees hem avançat i quin camí ens queda per recórrer?

El sistema de salut de Catalunya és un sistema on es prioritza la qualitat de l’atenció. Els servei s’organitzen per aconseguir el millor resultat en salut integral, amb participació de les persones amb la intenció de procurar una experiència positiva en tots els processos assistencials.

En l’àmbit en que treballo s’ha avançat molt en la qualitat de l’atenció a les dones durant l’embaràs, part i postpart. S’han elaborat protocols i guies de pràctica clínica que han avançat en el repte d’aconseguir el màxim nivell de benestar de les persones usuàries finals del sistema de salut.

Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un nou model d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una perspectiva integradora, enfocament de gènere i interseccional i que es basa en els drets sexuals i reproductius.

Queden àrees en els que s’ha de continuar avançant i altres , com ara la salut mental perinatal, que s’han d’iniciar a treballar. També, l’atenció en salut sexual i reproductiva, basada en l’exercici del dret de les persones té àrees en les que s’ha de treballar per continuar millorant la qualitat de l’atenció que s’ofereix dintre del sistema públic de salut, així, estem treballant en la millora de l’accés a la contracepció, la interrupció voluntària de l’embaràs, l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida i l’atenció a les dones que pateixen endometriosi.

3. Com has explicat, una d’aquestes àrees es la relacionada amb la salut mental perinatal, ens pots explicar quins son els grans reptes

La salut mental perinatal, és un dels grans reptes de futur. El nou model que s’està elaborant i on participen més de 150 professionals, es basa en 4 eixos, salut mental des de la perspectiva de benestar, el tracte respectuós, les potencialitats de les persones i les persones amb situacions de vulnerabilitat.

El Pla té 8 objectius traçadors: La promoció del benestar, l’atenció a les conductes addictives, l’atenció al dol perinatal, els drets sexuals i reproductius de les persones amb TMS i diversitat funcional, l’atenció durant els processos de RHA, problemes de salut mental perinatal, planificació de recursos i primers 1000 dies de vida de la criatura.

 

“El nou model de salut mental perinatal que s’està elaborant, i on participen més de 150 professionals, es basa en 4 eixos: salut mental des de la perspectiva de benestar, el tracte respectuós, les potencialitats de les persones i les persones amb situacions de vulnerabilitat.”

Per aconseguir una millora en la qualitat de l’atenció en aquest àmbit s’ha de millorar el diagnòstic, que facilitarà un acompanyament terapèutic adequat (s’ha detectat infradiagnòstic), reforçar els recursos, tant professionals, com estructurals i millorar també la informació a les dones i ciutadania sobre el benestar emocional, els seus condicionants,  i els serveis dels que disposen al sistema de salut.

4. Des de fa uns anys, s’està treballant per involucrar a la ciutadania en els processos de millora del sistema, ens pots compartir alguna experiència d’èxit que consideris representativa d’aquest enfocament?

La participació ciutadana és clau per aconseguir el màxim nivell de qualitat en tots els processos assistencials. La seva visió permet orientar el model d’atenció, que inclou l’organització dels serveis i dels processos assistencials. A Catalunya, des de fa uns anys, s’ha impulsat la participació de la ciutadania en l’elaboració dels models d’atenció i també de protocols. Aquestes experiències han estat positives, tot i que encara estem aprenent quin és el millor mètode per facilitar els fluxos de treball entre l’administració, ciutadania i sector professional. 

En el Pla de SASiR tenim experiències positives amb bons resultats, especialment perquè molts dels processos s’emmarquen dintre de l’absència de malaltia. Com ara la millora de l’accés a l’anticoncepció, l’atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs, l’atenció a les persones trans  i l’abordatge de la violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius. 

En aquest darrer projecte, ha sigut cabdal comptar amb la visió de les dones i de les seves parelles, per l’orientació del Pla. S’ha treballat amb grups de discussió de dones on s’han identificat necessitats i expectatives, i també s’ha elaborat un qüestionari específic per avaluar quina és al percepció que tenen les dones sobre el tracte que reben durant el procés. Aquesta visió, ha estat molt útil a l’hora de treballar amb el sector de professionals, que han pogut constatar la necessitat del canvi i d’introduir millores en tots els processos no tan sols obstètrics, si no en tots els relacionats amb SASiR. 

També, l’experiència en el pla d’endometriosi, on des d’un principi, la participació de les dones que tenen la malaltia, han pogut contribuir en l’orientació del pla, han manifestat les seves necessitats i així s’ha prioritzat el principal objectiu, que es la millora en el diagnòstic precoç des de l’aparició dels primers símptomes. 

 

“La participació ciutadana és clau per aconseguir el màxim nivell de qualitat en tots els processos assistencials.”

 

5. Quines iniciatives creus que hauria de promoure l’SCQA per ajudar a avançar en la qualitat i la seguretat del pacient

La Societat representa un NODO de coneixement amb perspectiva interdisciplinària que és una oportunitat pel treball i la discussió en xarxa. Aquesta oportunitat ha de servir per la transferència de coneixement al conjunt de professionals implicats en l’atenció a la salut i transmetre una cultura de qualitat a tots els processos assistencials.

 

6. Per què animaries als i les professionals de la salut a associar-se a la SCQA?

Pertànyer a la SCQA ofereix l’oportunitat de conèixer, compartir i treballar en xarxa amb altres professionals de diferents perfils i disciplines, amb diferents perspectives i experiències. La participació en grups de treball i de discussió interdisciplinaris amb orientació positiva per la millora de la qualitat assistencial, es molt enriquidor a nivell professional, però també personal. Tot això, sumat a les oportunitats de formació i de participació a foros professionals, constitueix un espai de creixement professional únic. 

 

Elisabeth Gonzalez

Direcció de Qualitat Assistencial. Consorci Sanitari de Terrassa CST

Motivació:

Crec que puc aportar el meu coneixement i experiència en Qualitat Assistencial, i la meva motivació per sumar-me al treball que està realitzant la Junta de la SCQA.

Actualment després dels dos anys de treball com a vocal i secretària de la Junta de la SCQA, considero la possibilitat de poder aportar com a vicepresidenta amb la resta de la Junta i estar alineada en funcions i objectius.

La meva aportació dintre de la societat pretén estar orientada a la participació activa pel assoliment del Pla Estratègic i el desenvolupament del nou, així com per contribuir en ajudar a donar respostes a les necessitats en matèria de Qualitat Assistencial pels associats de la societat.

Diego Moya

MC MUTUAL Coordinació de Qualitat Assistencial

Motivació:

Sóc infermer especialitzat en gestió sanitària, i en la implementació de sistemes i models de qualitat assistencial.

La meva experiència en l’àmbit de la qualitat m’han fet desenvolupar habilitats pel lideratge participatiu, per la planificació estratègica, i per la posada en marxa i avaluació de projectes.

Entenc la gestió de la qualitat com un procés dinàmic de lideratge, assessorament i suport, que s’adapten segons les necessitats de l’organització.

El respecte per les persones i les institucions, i la constància en el treball són valors que reconec en el que faig.

Després de dos anys com a vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial voldria optar al càrrec de Secretari de la Societat.

Victòria Sabaté

Referent seguretat del pacient Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut  (ICS). Direcció Atenció Primària Metropolitana Nord (DAP MN) Unitat territorial de Qualitat i Seguretat del pacient DAP MN

Motivació:

M’agradaria formar part de la Junta Directiva de la SCQA per poder aportar la meva experiència i donar a conèixer la qualitat i la seguretat del pacient que es treballa a l’Atenció Primària, tant a nivell intern com en coordinació amb altres àmbits assistencials.

Marta Peña

Directora de Qualitat, Anàlisi i Avaluació en Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona.

Motivació:

Crec fermament que la meva passió per millorar la qualitat assistencial, juntament amb la meva experiència multidisciplinària, poden ser un actiu valuós per a la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Estic totalment compromesa a continuar treballant per promoure l'excel·lència en la prestació dels serveis sanitaris i socials a Catalunya.

Esther Badia

Responsable de Qualitat Atenció Primària DAP MetroNord. Institut Català de la Salut.

Motivació:

Estic interessada en formar part de la Junta directiva de la SCQA per unir-me a grans professionals orientats a millorar els Models d'atenció, aportant la meva experiència a l'Atenció Primària, un àmbit que està en procés de desenvolupament i amb una gran necessitat de ser visible davant de la societat. Hem d'apostar per millorar la gestió del coneixement a l’atenció primària i presentar pràctiques de valor a cadascuna de les jornades i congressos, ja siguin orientats a la millora de la pràctica assistencial, així com a la qualitat i a la seguretat del pacient.

Lídia López

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. UB (1999) amb més de 20 anys d'experiència en Gestió Sanitària i Qualitat Assistencial en el sector Hospitalari, Assegurances de Salut i Mútua Laboral. Actualment soc Assessora Mèdica en una mútua laboral, participo activament en 3 projectes com a representant de la SECA i soc secretària de la Secció de Gestió de Processos i Adequació de la Pràctica Clínica de la SECA.

Vaig ser vocal de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA): 2005-2007.

Motivació

Estic interessada en presentar-me com a vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial ja que m’agrada estar al dia de les novetats i experiències en qualitat i gestió assistencial i crec que puc aportar el meu coneixement i experiència a la Societat.

Carme Varó

Departament de qualitat i seguretat del pacient. Referent de l'atenció intermèdia de Qualitat i Seguretat del pacient. Consorci Sanitari de Terrassa

Motivació:

En començar el meu camí professional com a infermera, els llocs de treball han sigut diferents. Des de fa uns anys la meva trajectòria ha estat relacionada amb l'atenció sociosanitària actualment l'atenció intermèdia.  Sempre m'ha motivat treballar en termes de Qualitat i per aquest motiu, actualment formo part de l’equip de Qualitat del Consorci Sanitari de Terrassa com a referent de l’atenció intermèdia.

A l'atenció intermèdia no sempre es promociona la Qualitat assistencial i penso que hi ha camí de millora en l'atenció sanitària als usuaris que atenem.

La meva aportació dintre de la Societat pretén donar visibilitat i potenciar a l'atenció intermèdia en termes de Qualitat.

Alejandra Sánchez

Responsable de l’àrea de Qualitat i seguretat del pacient del Consorci Sanitari de l’Anoia, desenvolupant la meva feina en els diferents línies d’atenció: Hospital d’aguts, Atenció Primària, Salut Mental i Atenció intermèdia.

Motivació

Contribuir amb el desenvolupament de projectes que aportin valor a la sanitat catalana, donar suport al treball que s'ha realitzat des de l'organització i col·laborar amb el desenvolupament de noves iniciatives que ajudin a millorar les organitzacions, des d'un punt de vista pràctic i àgil