Aloy Duch A; Vazquez Saez R; Martí Sala C; Cuquet Pedragosa J.
Equip de Control d’Infecció. Direcció de Qualitat i Planificació. Hospital General de Granollers
>> Accedir a l’article

– Enviat per Andreu Aloy –