La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 10 beques, per a 10 inscripcions a la Jornada Anual que tindrà lloc a l’Hospital Clínic de Barcelona, el proper 14 de juny de 2018.

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’esmentada Jornada i els sigui acceptada.

Requisits: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 21 de maig de 2018.

Procés: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 1 de juny de 2018, d’entre totes les sol·licituds rebudes.

Criteris d’exclusió: no socis ò comunicació no acceptada. Es comunicaran els resultats als guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar l’auspici de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat,