La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 10 beques, per a 10 inscripcions en el XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que tindrà lloc a Donosti del 23 al 25 d’octubre de 2019.

BASES: 

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’esmentat Congrés i que no hagin demanat beca a la pròpia SECA.ATENCIÓ TERMINIS PRESENTACIÓ CANDIDATURES

Requeriments: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 26 de juliol de 2019. S’acceptaran tots els resums que s’hagin presentat a avaluació pel Comitè Científic del Congrés, i que hagin estat acceptats.

Procediment de selecció: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 29 de juliol de 2019 i es comunicaran els resultats als guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.

Criteris d’exclusió: no socis ò comunicació no acceptada

Es comunicaran els resultats als guanyadors via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar el mecenatge de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat, rebeu cordials salutacions.