ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
CONVOCATÒRIA ELECCIONS 2022

SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

Benvolgut/da soci/a,

En el decurs de l’Assemblea Ordinària que es celebrarà el proper 9 de juny de 2022 a les 18:30h, hi hauran eleccions per  a renovar els càrrecs de:

  • Vicepresidència
  • Secretaria
  • Tresorer/a
  • 7 vocalies

Els membres de la SCQA que vulguin optar a alguna de les candidatures, hauran de dirigir un escrit de  sol·licitud a la secretaria de la SCQA , (sc.qualitat.assistencial@gmail.com), abans del 27 d’abril de 2022 , acompanyant la sol·licitud amb:

  • Una fotografia del/a candidat/a.
  • Breu presentació del/a candidat/a on es reflecteixin les dades de contacte, formació acadèmica, trajectòria professional, feina actual, breu justificació de la candidatura, ( màxim un full a dues cares).
  • Document en el que consti l’autorització a la SCQA per a fer ús de la imatge i de la informació aportada en la presentació, únicament per al procés d’eleccions de l’Assemblea de la SCQA de 9 de  Juny de 2022.

Els requeriments per a poder-vos presentar-se a les candidatures són:

  • Ser soci/a
  • Tenir una antiguitat mínima de 12 mesos a la SCQA
  • Estar al corrent de pagament de les quotes

Recordeu que a la nova web de la SCQA trobareu informació actualitzada de les activitats i notícies de la  societat i del nostre àmbit d’interés (www.scqa.cat).

Us animem a participar, la SCQA necessita de tots els seus/ves socis/es per continuar la seva tasca de ser  referent de la qualitat en el nostre territori.

Ben cordialment,
Barcelona 4 d’abril 2022