La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 4 beques, per a 4 inscripcions en el XXXVIII congrés de la Sociedad Española de Calidad Asistencial que tindrà lloc a Saragossa del 19 al 21 d’octubre de 2022.

 

ATENCIÓ !!!!TERMINIS PRESENTACIÓ CANDIDATURES

 

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’esmentat Congrés i que no hagin demanat beca a la pròpia SECA.

Requisits: Requeriments: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 12 d’agost de 2022. S’acceptaran tots els resums que s’hagin presentat a avaluació pel Comitè Científic del Congrés, i que hagin estat acceptats. Les dades mínimes del professional que sol·licita la beca que han de constar son:

    • Nom i cognoms
    • Correu electrònic de contacte
    • Organització a la qual pertany

Procediment de seleccióselecció: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 13 d’agost de 2021 i es comunicaran els resultats als guanyadors el mateix dia, via correu electrònic.

Criteris d’exclusió no socis ò comunicació no acceptada.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar el mecenatge de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat, rebeu cordials salutacions.

 Junta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.