La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 4 beques, per a 4 inscripcions a la XXII Jornada Anual que tindrà lloc a l’Hospital Universitari de Bellvitge,  el proper 9 de Juny de 2022.

Qui pot optar:Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a  l’ esmentada Jornada i els sigui acceptada.

Requisits: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 8 de maig de 2022.

Procediment de selecció: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 11 de maig de 2022, de totes les sol·licituds que hagin estat rebudes.

Criteris d’exclusió: no socis ò comunicació no acceptada.

  • Es comunicaran els resultats als guanyadors via correu electrònic.
  • Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar el mecenatge de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.
  • Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat.

 Junta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.