La Societat Catalana de Qualitat Assistencial convoca 10 beques, per a 10 inscripcions a la Jornada Anual que tindrà lloc a Lleida, el proper 13 de juny de 2019.

Qui pot optar: Tots els socis actius que presentin, com a primer signant, una comunicació a l’ esmentada Jornada i els sigui acceptada.

Requisits: Cal enviar a sc.qualitat.assistencial@gmail.com, sol·licitud de participació, aportant el resum presentat, abans de les 24 hores del dia 31 de maig de 2019.

Procediment de selecció: Un cop rebudes totes les sol·licituds, es procedirà a fer el sorteig el dia 3 de juny de 2019, d’entre totes les sol·licituds rebudes.

Criteris d’exclusió: no socis ò comunicació no acceptada.

Es comunicaran els resultats als guanyadors via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de fer constar en el treball a presentar el mecenatge de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

Esperant que aquesta iniciativa pugui ser del vostre interès i amb la intenció de promoure la participació activa de la nostra Societat.

Junta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial